poniedziałek, maj 20, 2024
Follow Us
środa, 28 grudzień 2011 06:57

PBG nie zbuduje azotowni

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Makieta budowanego terminalu LNG w Świnoujściu Makieta budowanego terminalu LNG w Świnoujściu www.polskielng.pl

Spółka Polskie LNG odstąpiła od budowy azotowni w ramach realizacji zawartej z konsorcjum firmy PBG umowy na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu.

Zgodnie z postanowieniami umowy, wynagrodzenie umowne Konsorcjum za realizację kontraktu, uległo automatycznie zmniejszeniu o kwotę 120,2 mln zł netto. Tym samym wartość umowy netto spadła do 2 089 mln zł. Kilka dni wcześniej Moody's Investors Service przyznała PBG SA rating kredytowy CFR (Corporate Family Rating) i rating odzwierciedlający prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań PDR (Probability of Default Rating) na poziomie B2. Perspektywa obu ratingów jest stabilna. Agencja Moody’s wskazała, że korzystnie na ocenę ratingową PBG wpływa charakterystyka rynku na którym działa spółka. Element ochrony przed konkurencją stanowi również doświadczenie PBG w specjalistycznych obszarach takich jak branża gazu ziemnego i wody, które zapewniają spółce wysokie marże  brutto. W odniesieniu do rynku krajowego atutem spółki jest również jej wielkość, chociaż względem międzynarodowych koncernów budowlanych rozmiar jej działalności jest stosunkowo mniejszy.

Negatywny wpływ na przyznaną ocenę ratingową PBG miały ryzyka związane z nabyciem akcji firmy Rafako i koniecznością sfinansowania transakcji w krótkim czasie. Transakcja wpłynie również na wzrost wskaźnika dźwigni finansowej. Niekorzystnie na ocenę  ratingową wpłynęła również ocena jako ograniczonej siły finansowej PBG. Stabilna perspektywa oceny ratingowej PBG odzwierciedla przyjęte przez Moody’s założenie, że spółka: 1/ będzie kontynuowała działalność zgodnie z przyjętym planem rozwoju przedsiębiorstwa oraz 2/ uzyska wydłużenie terminów spłaty zadłużenia. Stabilna perspektywa uwzględnia również przekonanie agencji, że PBG uniknie zagrożenia spadku płynności finansowej.

{jumi [*9]}

a