środa, styczeń 19, 2022
Follow Us
wtorek, 30 sierpień 2011 11:38

PARP szkoli firmy Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
PARP szkoli firmy www.sxc.hu

Rozpoczęły się pierwsze szkolenia PARP skierowane do firm w ramach projektu szkoleniowo-doradczego „Planowanie strategiczne w MMSP”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.

{jumi [*4]}1 sierpnia br. w Krakowie rozpoczęło się szkolenie inaugurujące projekt „Planowanie strategiczne w MMSP”. W ramach projektu przedstawiciele przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich firm mogą wziąć udział w szkoleniach i doradztwie z zakresu planowania i zarządzania strategicznego w firmie. Działania projektowe odbywać się będą na terenie całej Polski w latach 2011 – 2014. Przedsiębiorcy zgłaszający się do projektu, mogą wybrać jedną z trzech ścieżek szkoleniowych dotyczących planowania strategicznego pod kątem obszaru, w jakim chcą się rozwijać: eksport, nowe technologie oraz rozwiązania komunikacyjne i informatyczne (ICT). Z oferowanego wsparcia szkoleniowo-doradczego skorzysta 600 firm.

- Sektor MSP, w szczególności małe firmy, nie zawsze zdają sobie sprawę z roli strategii w działaniu przedsiębiorstwa - podkreśla prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Bożena Lublińska-Kasprzak. Stąd pomysł na projekt systemowy PARP pt. „Planowanie strategiczne w MMSP”, którego celem jest promowanie idei planowania strategicznego wśród właścicieli i kadry zarządzającej MMSP jako kluczowy element zarządzania przedsiębiorstwem, gwarantujący utrzymanie się firmy na rynku i sukces biznesowy, a także zabezpieczenie firmy przed negatywnymi skutkami zmian w gospodarce. Grupą docelową projektu są właściciele przedsiębiorstw, kadra zarządzająca oraz pracownicy przedsiębiorstw, zakresem swojej pracy zobowiązani do opracowywania długoterminowych planów działania firmy. Działania szkoleniowo-doradcze obejmujące 1200 osób z 600 przedsiębiorstw będą miały na celu zwiększenia świadomości właścicieli firm w zakresie konieczności formalnego opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Celem prowadzonych działań będzie również pokazanie korzyści z realizacji procesu formułowania, kontrolowania i adaptowania strategii. W ramach komponentu doradczego dla 75 wybranych firm, z przedsiębiorstw uczestniczących w szkoleniach, świadczone będą kompleksowe usługi doradcze z zakresu idei, metod i technik zarządzania oraz realizacji formalnego planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. - Zakładamy, że w wyniku realizacji projektu wzrośnie liczba przedsiębiorstw posiadających spisaną strategię rozwoju - dodaje Bożena Lublińska-Kasprzak. Więcej informacji dotyczących projektu na stronie internetowej pod adresem www.planowaniestrategiczne.pl

{jumi [*9]}

a