poniedziałek, marzec 27, 2023
Follow Us

Nawrocki

niedziela, 28 sierpień 2011 08:04

Aneksy antyspreadowe w PKO BP

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Aneksy antyspreadowe w PKO BP www.sxc.hu

W związku z uchwaloną ostatnio tzw. ustawą „antyspreadową” PKO BP poinformował, iż umożliwił swoim klientom, którzy dziś dokonują spłat w walucie polskiej, zawarcie aneksu do umowy kredytu.

{jumi [*4]}Na podstawie aneksu Bank otworzy bezpłatny rachunek walutowy przeznaczony do obsługi kredytu, który klienci będą mogli zasilać w formie wpłat gotówkowych lub przelewów i z którego to rachunku Bank będzie pobierał środki pieniężne na spłatę rat. Otwarcie ww. rachunku nie wyklucza możliwości dalszej spłaty kredytu w walucie polskiej, gdyż zgodnie z proponowanym aneksem, w przypadku nie zasilenia rachunku walutowego kwotą niezbędną do pokrycia wymagalnej raty, Bank pobierze środki na spłatę tej raty z rachunku, z którego dotychczas odbywała się spłata kredytu.

Ponadto przedmiotowy aneks określi zasady ustalania kursów wymiany walut, stosowanych m.in. do rozliczania wypłat i spłat kredytu walutowego dokonywanych w złotych.
W celu zawarcia stosownego aneksu Bank zaprasza klientów do oddziału, w którym zaciągnęli kredyt. Sporządzenie takiego dokumentu zostało zwolnione z opłaty przewidzianej w obowiązującej Taryfie Opłat i Prowizji PKO Banku Polskiego.

26 sierpnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego (Dz. U. Nr 165 poz. 984 z 2011 r.), która ma zastosowanie do kredytów walutowych, zaciągniętych zarówno na cele mieszkaniowe jak i konsumpcyjne. Wprowadzono obowiązek:

  • umożliwienia kredytobiorcom spłaty wyżej wymienionych kredytów, bezpośrednio w walucie, w której kredyt został udzielony, bez dodatkowych opłat,
  • uregulowania w umowie kredytu szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota kredytu, jego transze, raty kapitałowo – odsetkowe oraz zasady przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu.

{jumi [*9]}

a