wtorek, styczeń 18, 2022
Follow Us
wtorek, 10 maj 2011 12:02

UOKiK wygrywa z Provident Polska

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
UOKiK wygrywa z Provident Polska www.sxc.hu

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone, postanowienie zakwestionowane przez UOKiK, stosowane przez Provident Polska w umowach pożyczkowych.

{jumi [*4]}Sąd podzielił stanowisko Urzędu uznając, że niedozwolone jest niezwracanie części składki ubezpieczeniowej i kosztów obsługi pożyczki w domu w przypadku jej wcześniejszej spłaty. Wyrok SOKiK dotyczy pozwu złożonego przeciw spółce Provident Polska przez prezes UOKiK w sierpniu 2009 r. Spółka proponowała konsumentom ubezpieczenie kredytu przed ryzykiem związanym z brakiem jego spłaty oraz możliwość udzielenia i obsługę pożyczki w domu. Konsument, który decydował się na spłatę pożyczki przed terminem, zobowiązany był do wpłacenia kwoty obejmującej koszty obsługi pożyczki w domu i składki ubezpieczeniowej za cały okres trwania umowy. W opinii UOKiK, opłaty powinny być pobierane proporcjonalnie do rzeczywistego czasu trwania umowy, czyli dnia, w którym wcześniej spłacone zostanie zobowiązanie. Dlatego Urząd skierował pozew do sądu.

Uznając argumenty prezes Urzędu, SOKiK stwierdził, że przedsiębiorca powinien stosować przepisy Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którymi w przypadku wcześniejszej spłaty konsumentom należy się zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej. Ponadto sąd ustalił, że wysokość opłat za spłatę pożyczki w domu zależy od ilości przewidywanych wizyt przedstawiciela spółki u konsumenta. Dlatego pobieranie w całości tej opłaty mimo wcześniejszej spłaty oznaczałby, że klient płaciłby za usługę, której przedsiębiorca mu nie świadczył. Wyrok nie jest prawomocny. Przedsiębiorcy przysługuje apelacja. Po uprawomocnieniu się wyroku zakwestionowane postanowienie zostanie wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, a jego stosowanie będzie zabronione.

{jumi [*9]}

a