piątek, czerwiec 14, 2024
Follow Us
niedziela, 08 maj 2011 11:44

Trakcja Polska przejmuje litewskie spółki

Napisane przez Przemysław Gruz / Gazeta Finansowa
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Prezes Trakcji Polskiej Maciej Radziwiłł Prezes Trakcji Polskiej Maciej Radziwiłł fot.: materiały prasowe

Trakcja Polska przejęła litewską grupę Tiltra. W efekcie na polskim rynku powstała jedna z największych w kraju grup specjalizujących się w budownictwie infrastrukturalnym, głównie kolejowym i drogowym. Warunki przejęcia były negocjowane już wcześniej, ale w kwietniu obie firmy poinformowały o zakończeniu rozmów jako powód podając „niezależne kwestie".

{jumi [*4]}Obie grupy doszły jednak do porozumienia i transakcja zakończyła się sukcesem polskiej grupy.

Dotychczas przychody z działalność Trakcji pochodziły przede wszystkim z modernizacji linii kolejowych w kraju. Z kolei spółki z grupy Tiltra specjalizują się w budowie i modernizacji dróg, mostów, lotnisk i tuneli. W przyszłości połączona grupa chce zostać jednym z czołowych graczy na rynku budownictwa infrastrukturalnego w Europie Środkowej. Zamierza też pozyskiwać kontrakty budowlane w energetyce.

Prezes Trakcji Polskiej, Maciej Radziwiłł szacuje, że koszt przejęcie litewskiej grupy wyniesie około 650 mln zł, a sama transakcja spowoduje skokowy wzrost zysku grupy na akcje o przynajmniej kilkadziesiąt procent.

Trakcja Polska kupiła 150 tys. akcji Tiltra Group AB, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego, 148.981 akcji AB Kauno, stanowiących 96,84 proc. kapitału zakładowego i 22 udziały w Silentio Investments, stanowiące 22 proc. kapitału zakładowego tej spółki. Łączna cena za nabyte aktywa wyniosła 777,54 mln zł.

- Biorąc pod uwagę, że rzeczywista wartość obligacji stanowi około 90 proc. ich wartości nominalnej, a akcje Trakcji będą obejmowane po cenie 4,56 zł, rzeczywisty koszt tej transakcji szacuję na około 650 mln zł – mówi Radziwiłł.

W stosunku do pierwotnych ustaleń zmieniły się dwa warunki porozumienia. Pierwszy dotyczy tego, że termin wykupu 50 proc. wartości obligacji został przesunięty o rok, do grudnia 2013 r. - Da nam to więcej swobody, gdyż część długu będziemy musieli wykupić później. W przypadku słabszych wyników w przyszłości poprawi nam się też bezpieczeństwo finansów, a jeśli warunki będą dobre - to będziemy mieli większy manewr, co do wypłaty dywidendy i dalszego rozwoju - tłumaczy Radziwiłł.

Drugi nowy warunek umowy z Tiltrą zakłada, że litewska spółka zobowiązała się do wypłaty kary w przypadku niedotrzymania prognoz wyników za 2010 i 2011 r.

Prognozy Tiltry zakładają, że w roku finansowym, który skończył się 31 marca 2011 r. spółka powinna osiągnąć 63 mln zł zysku i 110 mln zł zysku EBITDA, a w roku finansowym, który rozpoczął się 1 kwietnia, a zakończy 31 marca 2012 r. Tiltra ma osiągnąć 67,5 mln zł zysku i 117 mln zł EBITDY.

- Jeśli Tiltra nie dotrzyma prognoz dotyczących zysku netto, to za każdy 1 zł poniżej prognozy musi nam zapłacić 4 zł kary, a w przypadku EBITDA za każdy 1 zł poniżej prognozy zapłaci 3 zł - mówi Radziwiłł.

Przedstawiciele Trakcji nie podają wyników, jakie spółka prognozuje osiągnąć w 2011 r. Dodają jednak, że wzrost zysku na akcję połączonej grupy będzie bardzo znaczący, przynajmniej o kilkadziesiąt procent.

Po dokonaniu transakcji nabycia akcji Tiltra Group AB, Trakcja Polska posiada obecnie bezpośrednio (oraz za pośrednictwem Tiltra Group AB i AB Kauno Tiltai) 100 udziałów w Silentio Investments reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego i dających prawo do 22 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych spółki wynosi 216,28 mln zł.

Połączona grupa będzie zatrudniać 3500 pracowników, a jej skonsolidowane przychody wyniosłyby za 2009 r. 1,9 mld zł. W roku finansowym 2009/2010, zakończonym w marcu 2010 r., przychody samej grupy Tiltra przekroczyły 300 mln euro, z czego 70 proc. uzyskano w Polsce.

{jumi [*9]}

a