poniedziałek, maj 20, 2024
Follow Us
czwartek, 05 maj 2011 12:49

Większe zadośćuczynienia po wypadkach

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Większe zadośćuczynienia po wypadkach EuCO

Bardzo duża i korzystna dla poszkodowanych zmiana zaszła w przepisach za sprawą uchwały Sądu Najwyższego.

{jumi [*4]}Osoby, które straciły w wypadku osoby najbliższe mogą starać się o zadośćuczynienie, nawet jeżeli do zdarzenia doszło 20 lat temu. Wcześniej obowiązywał przepis, który dawał takie prawo, jeżeli do zdarzenia doszło po 3 sierpnia 2008 r. Uchwała Sądu Najwyższego została podjęta w wyniku sprawy prowadzonej przez Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCO). Firma wytoczyła sprawę jednemu z towarzystw ubezpieczeniowych, w imieniu bliskich 20-letniej Karoliny K., która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 r., zanim polskie prawo dało możliwość starania się o zadośćuczynienie. Prawnicy EuCO powołali się na naruszenie dobra osobistego, jakim jest więź rodzinna, która została przerwana na skutek działania sprawcy wypadku. Sąd I instancji uwzględnił uzasadnienie i żądanie wypłaty 40 tys. zł zadośćuczynienia. W wyniku apelacji towarzystwa ubezpieczeniowego, sąd II instancji zwrocił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, które budziło poważne wątpliwości. SN przychylił się do argumentacji EuCO i w uchwale z 22 października ub.r. (w składzie 3-osobowyum) uznał, że najbliższemu członkowi rodziny ofiary wypadku przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła wskutek czynu niedozwolonego mającego miejsce przed 3 sierpnia 2008 r.

- SN podejmując taką uchwałę dał zielone światło rodzinom, które teraz mogą się starać o zadośćuczynienie po stracie bliskich wiele lat temu i zapewnił osobom pośrednio poszkodowanym w wypadkach - dodatkową opiekę prawną - powiedziała Joanna Smereczyńska-Smulczyk z Kancelarii Radców Prawnych EuCO. O zadośćuczynienie z OC sprawcy mogą się starać osoby bliskie (m.in. dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnukowie), jeżeli śmierć poszkodowanego nastąpiła wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wywołanego czynem niedozwolonym, przede wszystkim wypadkiem komunikacyjnym. Najczęściej dotyczy to roszczeń do firm ubezpieczeniowych, oferujących OC. - Należy pamiętać, ze zadośćuczynienie wypłacane jest na wniosek, a nie z urzędu. Towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie je wypłacają i zmniejszają należne kwoty. Aby mieć mocną pozycję w toku postępowania trzeba przygotować bardzo dobry materiał dowodowy - dodała Smereczyńska-Smulczyk.

{jumi [*9]}

a