wtorek, listopad 28, 2023
Follow Us

Rakowiecka 37 - "Widzenie na Rakowieckiej" z Andrzejem Stryjewskim

środa, 04 maj 2011 08:46

Dalsze konsultacje nt. JSW

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Dalsze konsultacje nt. JSW JSW

W ramach uzgodnień poprzedzających debiut publiczny Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyła się kolejna runda rozmów przedstawicieli rządu ze związkowcami JSW.

{jumi [*4]}Omawiana była propozycja dotycząca akcji pracowniczych, które będą udostępniane pracownikom JSW w ramach upublicznienia tej spółki – poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). Dyskutowane były również mechanizmy spieniężenia pakietów pracowniczych na rynkach publicznych, jak też i możliwości nabycia dodatkowych akcji przez pracowników JSW w ramach oferty detalicznej. Przedstawiona propozycja spotkała się z zainteresowaniem strony społecznej, która konstruktywnie odnosi się do współakcjonariatu pracowników JSW w tej spółce po debiucie publicznym. Strona społeczna poprosiła o dodatkowe informacje, doprecyzowujące strukturę i harmonogram oferty. Prospekt emisyjny transakcji IPO Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest gotowy do złożenia w Komisji Nadzoru Finansowego i oczekuje stosownej decyzji Walnego Zgromadzenia JSW. Decyzję o jego zwołaniu podejmuje Ministerstwo Gospodarki w ramach nadzoru właścicielskiego. Niezależnie od przygotowań do procesu IPO JSW trwają negocjacje między związkami zawodowymi a zarządem firmy w kwestii gwarancji pracowniczych i płacowych.

Sytuacja w JSW była także przedmiotem konsultacji wicepremiera Waldemara Pawlaka z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem skarbu państwa Aleksandrem Gradem. Pawlak podtrzymał swoje stanowisko, że rozmowy ze stroną społeczną powinny być kontynuowane i ukierunkowane na jak najszybsze osiągnięcie porozumienia. Zdaniem wicepremiera dialog powinien być prowadzony w duchu wzajemnego szacunku, bez zaostrzania form protestu. W opinii Pawlaka prowadzenie procesu prywatyzacji spółki w sytuacji konfliktu może wpłynąć negatywnie na wycenę jej akcji i obniżyć wartość podmiotu na giełdzie. W związku z tym minister gospodarki liczy na szybkie zakończenie sporu między stroną społeczną a zarządem JSW. W obecnej sytuacji termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie został ustalony.

{jumi [*9]}

 

a