czwartek, kwiecień 18, 2024
Follow Us
piątek, 08 marzec 2024 10:46

Kobiety w roli liderek zmieniają oblicze biznesu w Polsce Wyróżniony

Napisane przez mat.pras
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Grupa Żabka jest organizacją, która rozwijając kulturę równych szans, aktywnie wspiera kobiety Grupa Żabka jest organizacją, która rozwijając kulturę równych szans, aktywnie wspiera kobiety mat.pras

Kobiety w Polsce umacniają swoją pozycję zawodową i coraz częściej realizują się w roli liderek, a polski biznes robi coraz więcej, by wyrównać sytuację kobiet i mężczyzn.

Według danych z CEIDG z początku 2023 r., w zarządach polskich firm jest 25 proc. kobiet. W Grupie Żabka stanowią one niemal połowę Zarządu, kierując kluczowymi obszarami działalności takimi jak finanse, HR czy ekspansja zagraniczna. Panie stanowią także większość – 65 proc. – wśród współpracujących z Żabką franczyzobiorców, prowadzących sklepy w całej Polsce. Dla porównania, odsetek kobiet wśród wszystkich właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce wynosi ok. 34 proc.

Grupa Żabka jest organizacją, która rozwijając kulturę równych szans, aktywnie wspiera kobiety. Mogą się one rozwijać i z sukcesem łączyć życie zawodowe z prywatnym – tylko w 2023 r. w Żabce awansowały 273 pracowniczki. Obecnie panie stanowią 40,3 proc. wszystkich zatrudnionych w firmie. Kierują tak istotnymi obszarami jak finanse, dział prawny, logistyka, dział personalny, dział analiz cenowych, sprzedaż czy adaptacja. Od początku 2024 r. na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych zatrudnionych jest 155 kobiet – to wzrost o blisko 10 proc. w stosunku do 2023 r. Żabka była jedną z pierwszych organizacji na polskim rynku, które osiągnęły parytet w Zarządzie. Obecnie, w związku z wprowadzonymi od lutego br. zmianami w strukturze zarządczej Grupy, trzy z siedmiu członków Zarządu, to kobiety (dla porównania, w 1. kwartale 2023 r. w zarządach spółek handlowych w Polsce, tradycyjnie rozumianych jako firmy, kobiet biznesu było 25 proc.).

– Równowaga płci w zatrudnieniu jest dla nas bardzo ważna. Zbudowaliśmy organizację, która wspiera kobiety i daje im takie same szanse rozwoju i awansu jak mężczyznom, dzięki czemu mają one realny wpływ na kształt otoczenia biznesowego i społecznego naszej firmy. Coraz więcej pań wykorzystuje swoje kompetencje oraz potencjał, realizując się na odpowiedzialnych menedżerskich i kierowniczych stanowiskach w ramach Grupy Żabka – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Chief People Officer.

Ważnym krokiem we wspieraniu rozwoju zawodowego kobiet było wdrożenie przez Żabkę polityki równości w zakresie płac i tym samym uznanie, że kobiety i mężczyźni muszą być równo traktowani i opłacani. Żabka jest pierwszą polską firmą z certyfikacją EQUAL SALARY, wskazującą równość wynagrodzeń w organizacji bez względu na płeć. W ramach wsparcia pracowniczek, firma realizuje także program mentorski „Super Babki z Żabki”, którego celem jest promowanie kobiecej energii w biznesie i wzmacnianie liderek w organizacji.

Kobieta za sterami Żabki International 

To Annie Grabowskiej w roli Wiceprezeski Zarządu i Dyrektorki Zarządzającej powierzono niezwykle odpowiedzialne zadanie kierowania powołaną z początkiem lutego br. nową jednostką organizacyjną – Żabka International. Będzie ona wspierać operacyjnie podmioty Grupy na rynkach zagranicznych. Anna Grabowska ma unikalne doświadczenie w zarządzaniu w handlu detalicznym w obszarach, takich jak m.in. strategie konsumenckie, relacje z dostawcami, komunikacja marketingowa i ESG. Jej znajomość potrzeb konsumenta oraz modern convenience przyczyniła się do zbudowania sukcesu Żabki w Polsce. W czasie swojej drogi zawodowej zajmowała się także rynkami poza Polską, co stanowi atut w budowaniu nowych rynków dla organizacji. 

Kobiety rozwijają własny biznes z Żabką

Według danych z CEIDG z początku 2023 r., ok. 1 mln kobiet jest właścicielkami aktywnie działających jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce (JDG). W sumie, kobiety stanowią ok. 34% wszystkich właścicieli JDG w Polsce. Wśród współpracujących z Żabką franczyzobiorców odsetek kobiet jest niemal dwukrotnie wyższy – panie stanowią 65 proc. z ponad 8800 wszystkich przedsiębiorców prowadzących sklepy pod szyldem sieci. 

– Kobiety dobrze spełniają się w roli przedsiębiorczyń ze względu na swoją wytrwałość, kreatywność, ale i pracowitość. Z raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023” wynika, że aż 45 proc. respondentek pracuje ponad 40 godzin tygodniowo, a 41 proc. na obowiązki zawodowe poświęca więcej czasu niż przed rokiem. Polskie przedsiębiorczynie pragną tworzyć włączające zespoły: 75 proc. badanych zatrudniłoby osobę powyżej 50. roku życia, a 58 proc. – osobę z niepełnosprawnością lub neuroatypową. Kobiety stale udowadniają, jak bardzo są ambitne i odważne – co czwarta ankietowana deklaruje, że chciałaby rozwijać swoją firmę międzynarodowo – mówi Olga Kozierowska, twórczyni Sukcesu Pisanego Szminką i Prezeska Fundacji WłączeniPlus.

5700 franczyzobiorczyń Żabki z sukcesem rozwija własne biznesy zarówno w aglomeracjach miejskich, jak i niewielkich miejscowościach w całej Polsce. Niemal połowa z nich to kobiety mające od 26 do 39 lat. A blisko 40 proc. franczyzobiorczyń pochodzi z miast liczących do 50 tys. mieszkańców. 

Żabka na różne sposoby wspiera kobiety w poszerzeniu wiedzy i zdobywaniu nowych kompetencji z obszaru przedsiębiorczości. Niezależnie od wieku, doświadczenia zawodowego czy pochodzenia, stwarza przestrzeń do rozwoju oraz budowania pewności siebie. Pomaga im także na co dzień w prowadzeniu biznesów pod jej szyldem.

a