poniedziałek, sierpień 15, 2022
Follow Us
wtorek, 22 luty 2022 11:27

Ferrero pozyskuje 100% kakao ze zrównoważonych źródeł Wyróżniony

Napisane przez mat.pras
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Grupa opublikowała międzynarodową „Kartę Kakao” i „Plan Działań” w zakresie produkcji kakao, które określają jej stałe dążenie do stworzenia przemysłu kakaowego Grupa opublikowała międzynarodową „Kartę Kakao” i „Plan Działań” w zakresie produkcji kakao, które określają jej stałe dążenie do stworzenia przemysłu kakaowego Photo by Jingming Pan on Unsplash

Grupa bierze pełną odpowiedzialność i aktywnie przyczynia się do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwijania łańcucha dostaw kakao, dlatego już od 2005 roku rozpoczęła sukcesywne działania, by 100% pozyskanego kakao pochodziło ze zrównoważonych źródeł.

Firma zobowiązuje się do podjęcia dalszych działań w zakresie walki z wylesianiem, przeciwdziałania pracy dzieci i zrównoważonych źródeł utrzymania.

Kakao stanowi podstawowy składnik produktów Ferrero. Dlatego przy zakupach tego surowca Grupa stosuje rygorystyczne standardy jakościowe, wzmacnia również swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonych źródeł utrzymania, praw człowieka i ochrony środowiska w całym łańcuchu wartości kakao.

Grupa opublikowała międzynarodową „Kartę Kakao” i „Plan Działań” w zakresie produkcji kakao, które określają jej stałe dążenie do stworzenia przemysłu kakaowego, który jest przyjazny dla ludzi i przyrody. „Karta Kakao” i „Plan Działań” potwierdzają wieloletnie wsparcie Ferrero w generowaniu dochodów dla rolników, przeciwdziałania pracy dzieci i rozwijających się społeczności oraz promowania zrównoważonego agroleśnictwa.

Ferrero rozpoczęło swoje wysiłki w kierunku odpowiedzialnego pozyskiwania kakao już w 2005 roku, przystępując do World Cocoa Foundation, a następnie do International Cocoa Initiative. Dzisiaj kakao Ferrero jest w 100% pozyskiwane w sposób zrównoważony, poprzez niezależnie zarządzane organizacje, takie jak: Rainforest Alliance i Fairtrade. Ponieważ firma zaopatruje się w kakao prawie wyłącznie u sprawdzonych rolników, osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie identyfikowalności i przejrzystości łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw kakao Ferrero jest w 96% identyfikowalny aż do poziomu plantacji.

- Karta Kakao i Plan Działań podkreślają dążenia Ferrero, aby stać się siłą napędową sektora kakao, w którym produkcja kakao tworzy wartość dla ludzi i środowiska. Dzięki naszemu szczególnemu podejściu do łańcucha dostaw, znamy rolników i społeczności, u których się zaopatrujemy, a to pozwala nam wspierać ich w sposób ukierunkowany. Obecnie wzmacniamy nasze działania, aby doprowadzić do długotrwałej zmiany w tym sektorze – mówi Marco Gonçalves, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer.

Problemy związane z łańcuchem dostaw w przypadku kakao są złożone i muszą być rozwiązywane przede wszystkim poprzez partnerstwo z rolnikami, przemysłem, społecznościami, organizacjami pozarządowymi i rządami. Ambicje przedstawione w „Karcie Kakao” są zgrupowane w czterech filarach:

Zrównoważone źródła utrzymania - zapewnienie rolnikom ukierunkowanego wsparcia w celu poprawy wydajności i zróżnicowania dochodów.

Prawa człowieka i praktyki społeczne - przeciwdziałanie pracy dzieci w społecznościach uprawiających kakao.

Ochrona środowiska - wspieranie rolników w przechodzeniu na systemy agroleśnicze.

Przejrzystość - śledzenie łańcucha dostaw, ocena ryzyka i publikowanie informacji o postępach.

Plan działania Ferrero w zakresie kakao jasno określa, w jaki sposób firma będzie dążyć do realizacji tych założeń. Już wdrożone inicjatywy obejmują:

Plany Rozwoju Gospodarstw Rolnych i Działania Generujące Dochód - wypłacanie rolnikom premii pieniężnej wykraczającej poza cenę rynkową, w celu wspierania rolników uprawiających kakao w osiąganiu dobrobytu.

Partnerstwa na rzecz wdrażania systemów przeciwdziałania pracy dzieci i planów rozwoju społeczności lokalnych, w celu rozwiązania problemu pracy dzieci.

Współpracę z Inicjatywą Kakao i Lasy (CFI) w celu położenia kresu wylesianiu w sektorze kakao i promowania zrównoważonego agroleśnictwa.

Wzmacnianie partnerstwa z dostawcami i budowanie platformy, która daje wgląd w cały łańcuch dostaw Ferrero.

Każdego roku firma będzie publikowała raport z postępów w realizacji strategii działania. Ferrero deklaruje, że pierwszy raport z wykonania planu zostanie opublikowany w drugim kwartale 2022 roku.

a