sobota, październik 01, 2022
Follow Us
poniedziałek, 07 luty 2022 12:02

Wszyscy musimy się uczyć ESG Wyróżniony

Napisane przez mat.pras
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Podczas całodniowego spotkania ekspertów z zakresu ESG bardzo często padało pytanie, czy pracownicy powinni być angażowani we wprowadzanie ESG w firmie? Podczas całodniowego spotkania ekspertów z zakresu ESG bardzo często padało pytanie, czy pracownicy powinni być angażowani we wprowadzanie ESG w firmie? Photo by Tim Swaan on Unsplash

Od 2024 roku obowiązkiem raportowania działań ESG będą objęte wszystkie organizacje – firmy i instytucje – zatrudniające powyżej 250 pracowników. Raporty składane w 2024 r. dotyczyć będą działań prowadzonych w 2023 roku.

Poza dobrą strategią ESG ważne jest wiec także szkolenie i edukowanie pracowników, by oni także świadomie włączali się w procesy przemian firm i spółek. – Wprowadzanie ESG jest procesem, a szkolenie z jego zakresu będzie miało kluczowe znaczenie – mówił podczas I Kongresu ESG Filip Osadczuk z Polskiej Grupy Energetycznej. 

Podczas całodniowego spotkania ekspertów z zakresu ESG bardzo często padało pytanie, czy pracownicy powinni być angażowani we wprowadzanie ESG w firmie? – ESG to proces, który obejmuje wiele komórek organizacyjnych, a w przypadku PGE było to objęcie nim także wielu spółek. Edukacja w tym kontekście jest więc kluczowa – powiedział Filip Osadczuk, Pełnomocnik Zarządu ds. ESG, szef Wydziału Relacji Inwestorskich i Zrównoważonego Rozwoju w PGE Polskiej Grupie Energetycznej. - W grudniu zarząd powołał Komitet do spraw zrównoważonego rozwoju i staramy się zaangażować wszystkie komórki organizacyjne w ten projekt, co oczywiście także będzie wiązać się ze szkoleniami. 

We wdrażaniu zasad ESG ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy korzyściami środowiskowymi, a potencjalnymi kosztami społecznymi i gospodarczymi, np. zubożeniem energetycznym.  - Najważniejszy dla PGE jest aspekt środowiskowy. My jako producent energii i podmiot odpowiadający za transformację energetyczną w Polsce właśnie na tym elemencie musi się najbardziej skupiać – dodał Osadczuk. 


Więcej informacji o ESG na stronie https://esgkongres.pl/ 

Pełen zapis paneli https://www.youtube.com/watch?v=DnlFcC8CRBA 

Facebook: https://www.facebook.com/kongresesg/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/kongresesg/ 

a