wtorek, styczeń 25, 2022
Follow Us
czwartek, 23 wrzesień 2021 13:27

Leonardo członkiem UN Global Compact LEAD Wyróżniony

Napisane przez mat.pras
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Do UN Global Compact LEAD przyjmowane są przedsiębiorstwa, które wyróżniająco promują dziesięć zasad inicjatywy Global Compact Do UN Global Compact LEAD przyjmowane są przedsiębiorstwa, które wyróżniająco promują dziesięć zasad inicjatywy Global Compact mat.pras

W trakcie 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podczas United Business Live (20-22 września), koncern Leonardo drugi rok z rzędu został zatwierdzony jako członek elitarnej grupy UN Global Compact LEAD.

To jedyna spośród wiodących światowych firm w sektorze lotniczym i obronnym włączonych do tej grupy, liczącej łącznie 36 podmiotów, spośród których cztery pochodzą z Włoch.

Do UN Global Compact LEAD przyjmowane są przedsiębiorstwa, które wyróżniająco promują dziesięć zasad inicjatywy Global Compact i przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. W 2020 r. koncern Leonardo przeznaczył około 50% swoich inwestycji na cele zrównoważonego rozwoju. W porównaniu ze średnim rocznym poziomem inwestycji wynoszącym około 600-700 mln euro w latach 2021-2022, zobowiązał się do utrzymania poziomu inwestycji w wysokości 50% zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, co będzie miało wpływ na wzmocnienie procesów innowacji i rozwój łańcucha dostaw. Koncern zapowiedział także przyjęcie tzw. ilościowego modelu sprawozdawczości, umożliwiającego analizę skuteczności inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w dłuższym okresie.

W 2021 r. Leonardo odegrał aktywną rolę w Global Compact, uczestnicząc w Platformie Działania „Pokój, Sprawiedliwość i Silne Instytucje” oraz w grupach roboczych dyrektorów finansowych Taskforce, przyczyniając się do rozwoju SDG (ESG) 16 Business Framework, narzędzia mającego na celu promowanie zmian strukturalnych w firmach wzmacniających kulturę uczciwości i odpowiedzialnego zarządzania biznesem. Ponadto firma jest jednym z sygnatariuszy CFO Principles, zasad dotyczących zintegrowanych inwestycji i finansowania w ramach celów zrównoważonego rozwoju, dla stworzenia rynku inwestycji i finansowania wspierającego cele zrównoważonego rozwoju.

W zintegrowanym sprawozdaniu Leonardo za 2020 r., w odniesieniu do wyników ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny), podkreślono znaczenie wdrażania programów rozwoju i średnio-długoterminowego partnerstwa z łańcuchem dostaw - na przykład poprzez podnoszenie świadomości w zakresie celów zrównoważonego rozwoju i sprawozdawczość wśród kluczowych dostawców - oprócz utrzymania certyfikatu ISO 37001: 2016 Certyfikacja „System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi”, zmniejszenie emisji CO2 o 40% do 2030 r. oraz rekrutacja 30% kobiet w odniesieniu do całkowitej liczby osób zatrudnianych z sektora STEM (nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki).

Potwierdzenie obecności w Global Compact LEAD stanowi część ścieżki zrównoważonego rozwoju, w której Leonardo jest międzynarodowym liderem. Drugi rok z rzędu spółka została uznana za lidera w sektorze lotniczym i obronnym w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones i została umieszczona w paśmie A, najwyższym poziomie indeksu przedsiębiorstw obronnych w zakresie przeciwdziałania korupcji i przejrzystości korporacyjnej (DCI), opracowanym przez Transparency International. Na uwagę zasługuje również włączenie do „Listy A” CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) w walkę ze zmianami klimatu oraz włączenie po raz pierwszy do Bloomberg Gender Equality Index (GEI) w 2021 r.

a