piątek, styczeń 28, 2022
Follow Us
wtorek, 21 wrzesień 2021 10:23

25 lat Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu - jak zmieniała się polska otolaryngologia Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Nie ma w Polsce ani we współczesnej światowej medycynie drugiego takiego ośrodka, który w tak krótkim czasie osiągnąłby tak wysoką pozycję nie tylko w kraju, lecz także w skali międzynarodowej.

Ten wielki sukces to efekt pracy twórcy i dyrektora, prof. Henryka Skarżyńskiego i jego zespołu. 30 lat temu rozpoczął On przygotowania do wdrożenia w Polsce programu leczenia głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych, przeprowadził wiele pionierskich operacji, stworzył w nauce światowej tzw. „polską szkołę otochirurgii” w leczeniu częściowej głuchoty. Z jego inicjatywy powstało Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, pod opieką którego pozostaje obecnie ponad 11 tys. użytkowników implantów słuchowych. Do dziś w Instytucie przeprowadzono blisko 4 mln badań i konsultacji oraz zrealizowano ponad 516 tys. procedur chirurgicznych. Od 20 lat przeprowadzanych jest tu najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch rocznie.

– Doskonale pamiętam dzień 9 stycznia 1996 r., w którym na moim biurku znalazł się akt powołania Instytutu, podpisany przez prof. Jacka Żochowskiego - Ministra Zdrowia, prof. Grzegorza Kołodkę - Ministra Finansów, oraz prof. Aleksandra Łuczaka - Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych – wspomina prof. Henryk Skarżyński – Ten dokument był ważny, bo dawał nam – a byliśmy wówczas kilkunastoosobową grupą przyjaciół połączonych entuzjazmem i marzeniami o stworzeniu ośrodka leczenia
zaburzeń słuchu na najwyższym poziomie – zielone światło do działania, do pracy, do rozwoju. Dziś możemy mówić o sukcesie, ale ten sukces nie przyszedł sam. Wymagał poświęcenia, samodyscypliny, determinacji i siły, która pozwalała na pracę po kilkanaście godzin na dobę. Praca – co często podkreślam – jest moją pasją. Zawsze miała ona konkretny cel – pomoc pacjentom, którzy z powodu braku odpowiedniego leczenia nie mieli szansy na powrót do świata dźwięków. To z myślą o nich opracowałem, a potem wdrożyłem program implantów ślimakowych, utworzyłem w 1993 roku pierwszy w Polsce a drugi w Europie Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”, na bazie którego powołano Instytut - dodaje prof. H. Skarżyński.

Obecnie Instytut to także prestiżowe centrum dydaktyczno-szkoleniowe, do którego przyjeżdżają lekarze ze wszystkich kontynentów, aby uczyć się technik chirurgicznych i procedur medycznych opracowanych przez prof. Henryka Skarżyńskiego. W ramach szerokiej współpracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej odbyło się ponad 400 edycji warsztatów szkoleniowych, sympozjów, konferencji krajowych i międzynarodowych. Zespół Instytutu pod kierownictwem prof. Henryka Skarżyńskiego zorganizował 3 światowe i 2 europejskie kongresy naukowe.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu to wizytówka polskiej medycyny. Osiągnięcia prof. Henryka Skarżyńskiego i jego zespołu od początku były dostrzegane i nagrodzone ponad 1400 razy przez przedstawicieli najwyższych władz w Polsce i na świecie, przez środowiska medyczne, naukowe, gospodarcze, kościelne i media.

Światowe Centrum Słuchu było wielokrotnie odwiedzane przez przedstawicieli rządu, parlamentu oraz zagraniczne delegacje. Ośrodek w Kajetanach zwiedzały także Pierwsze Damy. Wszyscy podkreślali, że jest on unikatowy w skali światowej, a warunki, jakie zapewnia pacjentom, powinny być wzorem dla innych szpitali. Szczególne uznanie wśród licznych gości wzbudzał fakt, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zbudował tak wysoką pozycję w kraju i za granicą w tak krótkim czasie.

– Instytut został powołany, bo właściwie odczytaliśmy potrzeby społeczne – wspomina prof. H. Skarżyński – Bo na lepszą opiekę oczekiwało tysiące osób z zaburzeniami słuchu. Powstanie nowoczesnego ośrodka kliniczno-naukowego było dla nich szansą na wyleczenie i powrót do świata dźwięków. Spełniliśmy te oczekiwania. Kiedy więc teraz, przyjmując gratulacje, słyszę, że powołanie Instytutu było pomysłem genialnym, odpowiadam słowami Thomasa Edisona „Geniusz to jeden procent natchnienia i 99 procent wypocenia”. Kluczem do sukcesu jest praca. A im wyższą pozycję się zajmuje, tym więcej wysiłku trzeba wkładać w to, co się robi – dodaje prof. H. Skarżyński.

Jak zmienialiśmy polską otolaryngologię?

Jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest niebywały postęp w kontaktach międzyludzkich, dostęp i wymiana informacji, rozwój technologii i narzędzi informatycznych. Integralną częścią tego rozwoju jest stopień wykształcenia i wykorzystania naszych zmysłów słuchu, głosu, mowy oraz komunikacji językowej. Dzięki działalności i osiągnięciom prof. Henryka Skarżyńskiego polscy pacjenci mają dostęp – jako pierwsi lub jedni z pierwszych – do najnowocześniejszych technologii, ale nie zawsze tak było. Na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia polska otochirurgia była około 25- 20 lat za światową czołówką. Zmienił to prof. Henryk Skarżyński przeprowadzając w roku 2002 pierwszą w świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie dorosłej z częściową głuchotą. Tym samym Polska stała się liderem światowej otologii. Dziś w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu wykonywanych jest dziennie najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.

a