poniedziałek, lipiec 22, 2024
Follow Us
piątek, 07 styczeń 2011 16:37

Nowe prawo bankowe - konsultacje

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nowe prawo bankowe - konsultacje www.sxc.hu
Minister gospodarki przekazał do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt zmian w prawie bankowym i Kodeksie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem nowelizacji jest modyfikacja funkcjonowania instytucji tzw. bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE).
{jumi [*4]}Proponowane przez MG zmiany w „Prawie bankowym” dotyczą:
  • ograniczenia liczby czynności, do których banki mogą wystawiać BTE, w tym m.in. do udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych,
  • nałożenia na bank obowiązków informacyjnych dotyczących treści i skutków prawno-ekonomicznych wobec czynności, do wykonania których wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie BTE,
  • wprowadzenia obowiązku informowania klienta, wraz z podaniem terminu, o wystawieniu przez bank BTE.

Projekt założeń obejmuje również zmiany w „Kodeksie postępowania cywilnego” (KPC). Dotyczą one rozszerzenia kompetencji sądu w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności BTE. Sąd będzie sprawdzał, czy bank dopełnił wobec dłużnika obowiązku informacyjnego dotyczącego zawieranej umowy i skutków poddania się egzekucji bankowej na podstawie BTE.

{jumi [*9]}

a