niedziela, grudzień 08, 2019
Follow Us
wtorek, 21 maj 2019 14:17

SUNEX S.A. Polski towar eksportowy - będzie dywidenda Featured

Written by Mat.Pr/Red/Tb
Rate this item
(0 votes)
Klienci SUNEX S.A. 27 krajów Klienci SUNEX S.A. 27 krajów SUNEX

SUNEX S.A. Polska spółka giełdowa produkująca innowacyjne systemy grzewcze notuje wzrosty od 2016 roku. Prezes zarządu Romuald Kalyciok rekomenduje wypłatę dywidendy - 20% zysku.

„To był kolejny rok dynamicznego rozwoju naszej firmy, najlepiej odzwierciedlają to wyniki finansowe. Świetna jakość i szeroka oferta naszych produktów – systemów grzewczych, solarnych, pomp ciepła i innych urządzeń, dzięki którym możemy korzystać z Odnawialnych Źródeł Energii pozwala umacniać nam swoją pozycję europejskiego lidera na rynkach zagranicznych. Sprzedajemy nasze urządzenia i usługi w całej Europie, z naszych produktów korzystają klienci w 27 krajach Europy”- powiedział Romuald Kalyciok, prezes zarządu SUNEX S.A.

SUNEX S.A. – czołowy polski producent innowacyjnych rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii zaprezentował wyniki finansowe za ubiegły rok oraz za I kwartał 2019 roku.

W 2018 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 57,5 mln. zł. i wzrosły o prawie 50 proc. w stosunku do 2017 roku. Zysk  netto był dwukrotnie wyższy i wyniósł 1,518 mln. zł. (wzrost o 113 proc.) Bardzo dynamicznie, o blisko 40 proc. wzrosły przychody w I kw. 2019 r. Osiągnęły poziom 14,607 mln. zł. Zysk netto I kwartału 2019 r. wzrósł aż o ponad 250 proc. i wyniósł 834 tys. zł

SUNEX planuje dalszy rozwój i inwestycje, które pozwolą zwiększyć moce produkcyjne i oferować nowe produkty. Spółka jest gotowa do budowy nowoczesnego parku maszynowego  umożliwiającego produkcję urządzeń grzewczych i instalacji solarnych, które będą mogły być sprzedawane jako kompletne systemy lub fragmenty instalacji. Inwestycja w park maszynowy, badania, bazę magazynową, rozbudowę systemów informatycznych i przygotowanie do produkcji zasobników ciepłej wody użytkowej umocni pozycję Spółki, jako europejskiego lidera i pozwoli stać się producentem kompleksowych rozwiązań branży grzewczej. SUNEX produkując i sprzedając zbiorniki c.w.u.  znacznie skróci „łańcuch dostaw” i zwiększy marżę z 18 procent do nawet 30 procent. Wdrożenie do produkcji zbiorników oraz przeprowadzenie badań nad pompami ciepła pozwoli opracować optymalne rozwiązania, które zintegrują te dwa najistotniejsze elementy systemu grzewczego. Te inwestycje SUNEX szacuje na ponad 14,4 mln. złotych.

„Branża solarna jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki i aby być w niej liderem, trzeba wyprzedzać technologicznie konkurencję. Potrzebny jest do tego nowoczesny park maszynowy oraz nakłady na badania. Te inwestycje dają gwarancję sukcesu, ponieważ założenia polityki środowiskowej UE  pokazują trwałą tendencję w redukcji gazów cieplarnianych - w 2030 r. o 40 proc., w 2040 r. o 60 proc. a w 2050 r. aż o 85 – 90 proc. Udział energii z OZE ma w 2030 r. wynosić 32 proc. a potem odpowiednio 45 proc. i 55 proc. Dodajmy do tego rosnące koszty konwencjonalnych źródeł energii i fakt, że Europa dąży do tego, aby za 30 lat gospodarka nie emitowała gazów cieplarnianych. To poważne wyzwania, wymagające dużych nakładów inwestycyjnych, zmian w prawie i mentalności.  W Niemczech już teraz nie ma możliwości budowania domu bez urządzeń korzystających z OZE” – powiedział Romuald Kalyciok, prezes zarządu SUNEX S.A.

21 maja zarząd SUNEX S.A. postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 9 groszy na akcję. Łączna kwota przeznaczona do wypłaty wyniesie ponad 365 tysięcy złotych.

„Decyzja o wypłacie dywidendy to realizacja naszych planów. W ten sposób chcemy pokazać, że doceniamy naszych inwestorów, a długofalowe zaangażowanie naszych akcjonariuszy w rozwój SUNEX jest dla nas bardzo ważne” powiedział prezes Romuald Kalyciok.