poniedziałek, październik 18, 2021
Follow Us
czwartek, 13 grudzień 2018 12:39

Startuje Akademia Menadżera Innowacji Wyróżniony

Napisane przez PARP
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Startuje Akademia Menadżera Innowacji fot. Pixabay

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w pierwszym w Polsce programie szkoleniowo-doradczym „Akademia Menadżera Innowacji” mogą zgłaszać się do PARP.

Projekt skierowany jest do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji.

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to program kierowany do kadry zarządzającej firm, który powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu.

- Na każdym etapie rozwoju firmy ważne są umiejętności interpersonalne oraz charakter i wizja liderów, wykraczające poza tradycyjne postrzeganie roli menedżera. Szczególnego znacznie nabierają one w procesie innowacji. Cechy te obok m.in. wiedzy technicznej i posiadanych wynalazków, wpływają w pierwszej kolejności na wyniki finansowe firm prowadzących innowacyjną działalność – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

W wyniku udziału firm w AMI, przygotowane zostaną projekty wdrożeniowe odpowiadające na zdiagnozowane w przedsiębiorstwie potrzeby z zakresu innowacyjności, takie jak np. zarządzanie talentami, stymulowanie współpracy B+R, kontaktów z klientami przy tworzeniu i doskonaleniu produktów.

- Akademia wypełnia lukę w systemie wsparcia, oferując instrument, który pomoże budować kulturę innowacji w firmie oraz pomoże w zarządzaniu całym cyklem innowacji, ponieważ nowatorskie rozwiązania trzeba jeszcze umieć dostrzec, docenić, ocenić i sprzedać – mówi Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii.

- Wzrost innowacyjności można wspierać przy pomocy różnych narzędzi. Z funduszy unijnych finansujemy m.in. projekty badawczo-rozwojowe, projekty wdrożeniowe, inwestycje związane z rozbudową infrastruktury B+R na uczelniach i w przedsiębiorstwach. Ważne są również działania o charakterze „miękkim”, polegające na rozwijaniu kompetencji menadżerów zarządzających innowacjami w firmach. Bardzo liczymy na sukces programu Akademia Menadżera Innowacji, finansowanego z dwóch programów: Wiedza, Edukacja i Rozwój oraz Inteligentny Rozwój. Dzięki niemu osoby zarządzające w firmach zdobędą praktyczną wiedzę o opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań, co powinno mieć w przyszłości przełożenie na większą liczbę projektów B+R realizowanych w firmach, większą liczbę patentów, bardziej efektywną współpracę z jednostkami naukowymi – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister inwestycji i rozwoju.  

Program AMI realizowany będzie przez ok. 8 miesięcy, równolegle w wymiarze szkoleniowym i doradczym. Część szkoleniowa w formie wykładów i warsztatów odbywać się będzie podczas stacjonarnych dwudniowych zjazdów (piątki i soboty). Część doradcza (170 godzin) realizowana będzie w poszczególnych firmach, gdzie uczestnicy pod okiem dedykowanego doradcy, będą mogli zastosować zdobytą wiedzę, czyli rozwiązać konkretne problemy w swoim przedsiębiorstwie. Ponadto uczestnicy Akademii uzyskają wsparcie eksperta w jednym z 6 obszarów tematycznych stanowiących zakres merytoryczny programu.

Powstanie też Klub Alumni Akademii Innowatora, którzy będą spotykali się po ukończeniu programu i dzielili swoimi doświadczeniami z wprowadzania innowacji do organizacji czy też rozwiązywali pojawiające się problemy.

- Z dotychczasowych doświadczeń popartych prowadzonymi badaniami wynika, ze głównym czynnikiem sukcesu w działalności innowacyjnej jest przygotowany, profesjonalny zespół menedżerów  i pracowników, ale także obecność w przedsiębiorstwie takiej kultury i organizacji pracy, która stymuluje powstawanie i wdrażanie innowacji. Strategia, technologia czy posiadanie bogatego portfela produktów innowacyjnych odgrywają dużą rolę w rozwoju innowacyjności firmy, ale ostatecznie wszystko sprowadza się do ludzi. Stąd klucz do sukcesu rynkowego firmy leży w tworzeniu kultury innowacyjnej i umiejętności wykorzystania innowacyjnych pomysłów pracowników. PARP chce pomóc firmom stworzyć warunki do rozwoju innowacji. Dlatego zapraszamy do aplikacji do nowego programu – podsumowuje Małgorzata Oleszczuk, p.o. Prezes PARP.

Pierwszy zjazd otwierający cykl szkoleniowo-doradczy I edycji Akademii został zaplanowany na 1-2 marca przyszłego roku.

Program Akademia Menedżera Innowacji jest współfinansowany z Programu Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Inteligentny Rozwój. 80 proc. dofinansowania może otrzymać przedsiębiorstwo małe i średnie, a 50 proc. firma duża.

Szczegóły rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy do programu będą dostępne w serwisie internetowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 12 grudnia!

a