środa, luty 08, 2023
Follow Us

Nawrocki

piątek, 23 czerwiec 2017 14:17

Związek Regionalnych Portów Lotniczych ma nowy zarząd

Napisane przez Dariusz Kotara
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Artur Tomasik Artur Tomasik

Walne Zgromadzenie Związku Regionalnych Portów Lotniczych powołało nowego wiceprezesa zarządu.

Zdaniem członków związku ciągły wzrost znaczenia lotnisk regionalnych, a także coraz większy udział w transporcie lotniczym w Polsce, warunkuje zmiany w strukturze zarzadzania.

Na kolejną kadencję jako prezes zarządu został powołany Artur Tomasik, prezes Portu Lotniczego „Katowice Airport” w Pyrzowicach.

Artur Tomasik jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada dyplom MBA oraz Die Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft w Bad Harzburg. Ukończył też studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Podczas tegorocznego EKG w Katowicach otrzymał nagrodę Top Menadżera Województwa Śląskiego roku 2016. Od 2006 r. jest w składzie Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, które zarządza lotniskiem w Katowicach.

Na stanowisko wiceprezesa zarządu, także na kolejną kadencję został powołany Mariusz Wiatrowski, prezes Portu Lotniczego „Poznań-Ławica”.

Mariusz Wiatrowski to absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach studiów podyplomowych z zarządzania i finansowania w transporcie lotniczym. W swojej dotychczasowej działalności zawodowej zarządzał instytucjami administracji rządowej oraz dużymi podmiotami gospodarczymi – m.in. Pocztą Polską, Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym i OFE Pocztylion oraz oddziałem ING Banku Śląskiego. Od czerwca 2006 r. do chwili obecnej jest prezesem zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Na nowego wiceprezesa zarządu został powołany Radosław Włoszek, prezes Portu Lotniczego „Kraków-Balice”.

Radosław Włoszek jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w podmiotach gospodarczych. W latach 2006 - 2008 był dyrektorem i prezesem zarządu PUHiT „Kraków”. W latach 2009 - 2016 kierował Działem Zarządzania Majątkiem i Administracji w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. Był członkiem rad nadzorczych ŚRH Obroki w Katowicach, CZH S.A w Katowicach, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Bełchatowie oraz Enea S.A. w Poznaniu.

 - Lotniska regionalne w Polsce obsłużyły w 2016 roku 21,2 mln pasażerów, o 10 proc. więcej niż w 2015 r. Pierwsze pięć miesięcy tego roku pozwalają patrzeć z optymizmem na tegoroczne wyniki portów regionalnych. W 2017 r. zostanie uruchomionych ponad 80 nowych kierunków z portów regionalnych. To pokazuje jak ważny dla Polski i Polaków jest dostęp do lotnisk. Jako Związek Regionalnych Portów Lotniczych planujemy dalej wspierać procesy inwestycyjne, modernizację i restrukturyzację polskich portów lotniczych. Lotniska mają też fundamentalne znaczenie w rozwoju regionów. Nie tylko dostarczają kilkaset miejsc pracy, ale także zwiększają potencjał biznesowy swojego otoczenia - mówi prezes Tomasik.

Związek Regionalnych Portów Lotniczych został powołany w celu zorganizowania i usystematyzowania współpracy pomiędzy regionalnymi portami lotniczymi w Polsce. Głównym celem organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków Związku wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego. Ważnymi obszarami działalności Związku są także: wspieranie procesów inwestycyjnych w lotniczych portach regionalnych, wspieranie modernizacji i restrukturyzacji portów lotniczych oraz poszukiwanie zasilania kapitałowego i finansowego, wspieranie modernizacji i restrukturyzacji portów lotniczych oraz poszukiwanie zasilania kapitałowego i finansowego, opracowywanie wspólnych standardów jakości funkcjonowania portów lotniczych, poszukiwanie możliwości poprawy działania portów lotniczych.

a