środa, czerwiec 19, 2024
Follow Us
poniedziałek, 27 marzec 2017 13:51

Koncern inwestuje w Czechach

Napisane przez ISBNews
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Unipetrol, zależna od Orlenu czeska spółka, zamierza do końca 2018 r. zwiększyć przeciętną sprzedaż paliw na jedną stację w Czechach o 9 proc., a przychody ze sprzedaży pozapaliwowej o 38 proc. Łączna liczba stacji paliw ma przekroczyć 400 obiektów, w porównaniu do 363 stacji na koniec 2016 r.

Według najważniejszych założeń strategii Unipetrolu na lata 2017-2021 spółka ma wygenerować blisko 20 mld koron (ponad 3 mld zł) łącznego zysku EBITDA LIFO i ponad 16 mld koron (ok. 2,5 mld zł) nakładów inwestycyjnych w ciągu najbliższych dwóch lat.

Najważniejsze cele strategiczne firmy na najbliższe dwa lata obejmują zysk EBITDA LIFO na poziomie średnio 9,8 mld koron rocznie, w tym 8,7 mld koron w segmencie downstream (wzrost o 40 proc. w porównaniu do średniej z lat 2013-2016) i 1,1 mld koron w segmencie detalicznym (wzrost o 37,5 proc. wobec okresu 2013-2016), nakłady inwestycyjne na poziomie 8,1 mld koron rocznie (wzrost o 80 proc.), z tego ponad połowa na cele rozwojowe (83 proc. w segmencie downstream i 15 proc. w segmencie detalicznym), ukończenie budowy nowej instalacji polietylenu (PE3) o wartości 8,5 mld koron, zwiększenie udziału w czeskim rynku detalicznym do 20,7 proc. w 2018 roku, w porównaniu do 17,6 proc. w roku 2016, wykorzystanie mocy przerobowych rafinerii na poziomie powyżej 87 proc., wobec 76 proc. w roku 2016, a także bezpieczny standing finansowy i systematyczny wzrost dywidendy na akcję.

Zdaniem Janusza Steinhoffa, byłego ministra gospodarki, nowa strategia Unipetrolu wskazuje na racjonalne zarządzanie spółką.

- Bardzo pozytywnie oceniam nową strategię Unipetrolu. Inwestycje w jednostki polietylenowe PE3 to racjonalna propozycja, która będzie budować siłę spółki. To i wszystkie założenia nowej strategii pozwalają patrzeć optymistycznie na przyszłość Unipetrolu. Nakłady inwestycyjne, które zamierza wydać spółka są duże (8,5 mld CZK w samą instalację polietylenową PE3), ale obszar inwestycyjne są wybrane bardzo racjonalnie i lokowane w obszary konieczne - powiedział Steinhoff.

Strategia Unipetrolu na lata 2017-2021 została skonstruowana wokół sześciu strategicznych celów: wzmocnienie kapitału ludzkiego, budowa silnej pozycji petrochemicznej, budowa sieci detalicznej przyszłości, ciągłe doskonalenie, wdrażanie innowacji oraz poszukiwanie powiązanych strumieni biznesowych.

a