czwartek, marzec 04, 2021
Follow Us
piątek, 04 listopad 2016 13:38

Arbiter w postępowaniu przed sądem arbitrażowym

Napisane przez mat. pras.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Arbiter w postępowaniu przed sądem arbitrażowym fot. freeimages.com

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski są organizatorami konferencji pt. „Arbiter w postępowaniu przed sądem polubowny". Partnerem spotkania jest kancelaria prawna Allen&Overy. Konferencja odbędzie się 18 listopada br. we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja skierowana jest zarówno do prawników, pracowników naukowych, przedstawicieli środowiska sędziowskiego, przedsiębiorców jak i do młodzieży akademickiej oraz wszystkich zainteresowanych polubownym rozstrzyganiem sporów. Spotkanie ma na celu omówienie zagadnień dotyczących arbitrów, sposobu konstytuowania się sądu polubownego i jego składu, jako najbardziej charakterystycznej cechy sądownictwa polubownego. Prelegenci, autorytety naukowe posiadające bogate doświadczenie w zakresie rozpoznawania sporów arbitrażowych, podejmą próbę udzielenia odpowiedzi na pytania czym kierują się strony dokonując wyboru arbitrów oraz na ile zdają one sobie sprawę z tego, że arbiter wskazany przez stronę jest od niej niezależny. Poddadzą pod dyskusję tezę, że możliwość kształtowania składu sądu polubownego przez same strony przesądza o atrakcyjności arbitrażu nad sądownictwem państwowym.

Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokona Marek Furtek, Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG, prof. dr hab. Karol Kiczka – Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Przewodniczący konferencji prof. dr hab. Józef Frąckowiak – Sędzia Sądu Najwyższego, Uniwersytet Wrocławski. Wykład wprowadzający wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Ereciński.
 
W pierwszym panelu dyskusyjnym dotyczącym „Arbitra i jego funkcji w postępowaniu”, weźmie udział dr hab. Przemysław Drapała, który przybliży obowiązek rozpoznania i rozstrzygnięcia sporu przez arbitra, dr Marcin Asłanowicz przedstawi podstawowe obowiązki i kwalifikacje wymagane od arbitra, a dr Cezary Wiśniewski opowie o powołaniu arbitra. Natomiast kwestie związane z  niezależnością i bezstronnością arbitra jako przesłanki do pełnienia funkcji omówi prof. dr hab. Andrzej Szumański. Moderatorem tego panelu będzie prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska.

W drugim panelu pt. „Wyłączenie, odwołanie i ustąpienie arbitra – wybrane problemu proceduralne udział wezmą: dr hab. Zbigniew Banaszczyk, który omówi wniosek o wyłączenie arbitra, – r. pr. Agata Ksionda i  r. pr. Marek Neumann przedstawią podstawy wyłączenia arbitra, procedurę wyłączenia arbitra przybliży dr Rafał Morek, natomiast aspekt związany z wygaśnięciem mandatu arbitra przybliży dr Karol Zawiślak. Moderatorem tego panelu będzie adw. Maciej Łaszczuk.
 
Moderatorem ostatniego panelu pt. „Podstawy i zakres umocowania arbitra” będzie prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ. Podczas panelu umowę między stronami umowy o arbitraż a arbitrem przedstawi r. pr. Marek Miller, z kolei umowę z arbitrem w arbitrażu instytucjonalnym – prof. dr hab. Piotr Machnikowski. Dr hab. Łukasz Błaszczak przybliży skutki przekroczenia umocowania, a prof. dr hab. Wojciech Popiołek omówi odpowiedzialność arbitra.

Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia można również znaleźć na stronie www.sakig.pl.

a