sobota, listopad 26, 2022
Follow Us
poniedziałek, 31 październik 2016 12:59

Instytut Staszica w sprawie PKP Energetyka

Napisane przez Instytut Staszica
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Instytut Staszica w sprawie PKP Energetyka fot. Oktanpl / Wikipedia - CC BY-SA 3.0

Eksperci Instytutu Staszica apelują, aby wszelkie sporne kwestie wokół spółki PKP Energetyka zostały wyjaśnione i rozwiązane na drodze rozmów i negocjacji, bez ryzyka sądowej porażki, które może negatywnie wpłynąć na prestiż polskiego państwa.

Sprawa prywatyzacji spółki była już przedmiotem badań prokuratury i Najwyższej Izby Kontroli. Instytucje te nie stwierdziły zastrzeżeń, co do legalności transakcji. Izba w swoim raporcie potwierdziła ponadto, że w świetle fundamentalnej w tym zakresie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” sprzedaż PKP Energetyki funduszowi CVC była legalna. Dodatkowe zastrzeżenia NIK, dotyczące ryzyka sprzedaży spółki przez fundusz podmiotowi niepożądanemu (z punktu widzenia polskiego rynku przewozów kolejowych lub rynku energetycznego) zostały rozwiązane przez wpisanie PKP Energetyki na listę podmiotów chronionych. Lista ta, ustalona przez Radę Ministrów na podstawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji, daje władzom prawo sprzeciwu wobec, upraszczając, sprzedaży firm chronionych.

Obecnie nie istnieje żadna – upubliczniona – opinia rządowej instytucji, która dawałaby przesłanki do unieważnienia transakcji.

W ocenie ekspertów think-tanku „złożenie wniosku do sądu o stwierdzenie nieważności prywatyzacji firmy w oczach mediów polskich oraz zagranicznych może zostać uznane za próbę nacisku na fundusz CVC, który kupił spółkę.” Instytut Staszica przypomina o uprawnieniach inwestorów wynikających z regulacji prawno-międzynarodowych dotyczących ochrony inwestycji, które zawarte są w umowach BIT (bilateral investment treaty).

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że państwa najczęściej przegrywają arbitraże, ponieważ umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji chronią interesy inwestorów, a dodatkowo muszą zapłacić odszkodowanie. Dodatkowo zostałby wysłany negatywny sygnał do inwestorów zagranicznych, co mogłoby ułatwić na arenie międzynarodowej dyskredytowanie Polski, jako kraju rzekomo nieprzewidywalnego dla zagranicznych inwestorów. To z kolei może wpłynąć na klimat inwestycyjny w Polsce.

16 września br. Grupa PKP poinformowała, że do sądu trafił wniosek o stwierdzenie nieważności prywatyzacji firmy PKP Energetyka. Minister Andrzej Adamczyk w komentarzu do tej decyzji poinformował, że zespół, który badał prywatyzację przygotował opinię, według której sprzedaż PKP Energetyki była niezgodna z prawem i doszło tam do karygodnych uchybień.

a