poniedziałek, grudzień 05, 2022
Follow Us
czwartek, 08 październik 2015 13:20

Więcej przerobu ropy przez potentata paliwowego

Napisane przez Maciej Pawlak
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Więcej przerobu ropy przez potentata paliwowego fot. Grupa Lotos

Na terenie rafinerii w Gdańsku symbolicznym aktem wmurowania kamienia węgielnego rozpoczęto Projekt EFRA.

W ten sposób Grupa Lotos SA zainaugurowała budowę kompleksu instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej. Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld zł. Dzięki jej realizacji firma zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży na przerobie każdej baryłki surowca o ok. 2 USD/bbl (USD na baryłkę). Zgodnie z założeniami dzięki instalacjom produkcyjnym Projektu EFRA rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw. Prace inwestycyjne mają zakończyć się w 2018 roku.

Roboty budowlane rozpoczynają się od prac ziemnych związanych z przygotowaniem terenu i miejsc fundamentowania (proces tzw. palowania) pod przyszłe budynki, budowle, konstrukcje i instalacje produkcyjne. Pierwsze kluczowe instalacje Projektu EFRA zaczną powstawać już w drugim kwartale 2016 roku. Powstający zespół nowoczesnych, powiązanych ze sobą instalacji pozwoli rafinerii przerabiać ropę naftową tak, aby uzyskiwać z niej wyłącznie produkty oferujące atrakcyjne marże. W ten sposób Lotos w pełni zagospodaruje tak zwaną ciężką pozostałość, czyli tę frakcję ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy lub asfalty. Po zakończeniu prac inwestycyjnych i uruchomieniu nowych instalacji, z tony ciężkiej pozostałości powstanie ok. 700 kg paliw oraz 300 kg koksu a rafineria Lotosu nie będzie musiała produkować ciężkiego oleju opałowego.

– Głównym zadaniem, jakie realizuje Ministerstwo Skarbu Państwa, jest wsparcie budowania wartości nadzorowanych podmiotów. Właśnie dlatego zaangażowaliśmy w ubiegłym roku 530 mln zł w finansowanie Projektu EFRA. Lotos, jedna z najważniejszych spółek dla bezpieczeństwa i rozwoju państwa, zachęcił nas do tego pokazując wymierne korzyści ekonomiczne, płynące z zainwestowania w ten projekt 2,3 mld zł. Dziś uczestniczę w kolejnym kroku tego procesu, którego wymierne efekty będziemy mogli ocenić po zakończeniu prac już za 3 lata – powiedział Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.

– Projekt EFRA jest kontynuacją procesu technologicznego unowocześniania rafinerii i naturalnym dopełnieniem konfiguracji przerobu ropy naftowej powstałej w ramach inwestycyjnego Programu 10+. Dzięki realizacji Projektu EFRA przeniesiemy rafinerię Lotosu w Gdańsku na najwyższy poziom efektywnej rafinacji – podkreślił Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Lotos SA. – Nowe instalacje, zintegrowane z działającym w rafinerii ciągiem technologicznym przerobu ropy naftowej, umożliwią dostarczenie na rynek dodatkowych ilości, poszukiwanych produktów.

Obecnie zgodnie z planem, instalacje Projektu EFRA są w fazie projektowania. W spotkaniach z włoskimi projektantami (instalacje kompleksu koksowania) uczestniczą pracownicy pionów inwestycji Grupy Lotos SA i Lotos Asfalt (spółka należąca do Grupy Kapitałowej Lotos) oraz pionu techniki Grupy Lotos.

Pod koniec czerwca br. firma uzyskała finansowanie dla projektu. W celu częściowego sfinansowania projektu Grupa Lotos przeprowadziła pod koniec 2014 r. emisję akcji na warszawskiej giełdzie, dzięki czemu pozyskała blisko 1 mld zł. Skarb Państwa objął 53% emisji, zawierając z Grupą Lotos umowę wsparcia i angażując kwotę 530 mln zł w realizację Projektu EFRA. Poza środkami z emisji program inwestycyjny sfinansowany będzie ze środków z kredytów i pożyczek oraz kapitału własnego grupy kapitałowej. Dla realizacji Projektu EFRA osiem instytucji finansowych – sześć banków oraz spółki PZU SA i PZU Życie SA, udzieliło spółce Lotos Asfalt kredytu inwestycyjnego w wysokości 432 mln USD oraz kredytu obrotowego w kwocie do 300 mln złotych. Pozostała część nakładów na inwestycję sfinansowana będzie środkami własnymi koncernu. Kredyt został udzielony w formule „project finance” na okres do grudnia 2024 r.

W efekcie analizy potencjalnych partnerów spółka Lotos Asfalt zdecydowała o podpisaniu kontraktu na projektowanie, dostawy urządzeń i materiałów oraz budowę i przekazanie do rozruchu trzech najważniejszych instalacji w tym projekcie z włoską firmą KT - Kinetics Technology S.p.A. Wartość umowy z firmą KT opiewa na kwotę 1,26 mld zł. Zgodnie z podpisaną umową, firma KT jest zobowiązana do wybudowania i przekazania do rozruchu objętych umową instalacji w terminie 32 miesięcy. Dodatkowo Grupa Lotos podpisała z niemiecką Linde AG, Engineering Division umowę na budowę instalacji wytwórni tlenu, który zostanie wykorzystany do zwiększenia efektywności procesu odsiarczania półproduktów gotowych paliw wytwarzanych w ramach Projektu EFRA.

Realizacja nowych instalacji w rafinerii oznacza konieczność zabezpieczenia w przyszłości zbytu dla wytwarzanych produktów, w szczególności dla nowego produktu jakim będzie koks naftowy. Dlatego Lotos Asfalt podpisał w lecie br. umowę sprzedaży koksu z holenderską spółką Oxbow Energy Solutions B.V. Umowa z holenderskim partnerem gwarantuje spółce Lotos Asfalt zbyt na całość produkowanego koksu.

Głównym celem Projektu EFRA jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy lub asfalty. Nowe instalacje Projektu EFRA w pełni uzupełniają obecny ciąg technologiczny przerobu ropy naftowej działający w rafinerii w Gdańsku i docelowo umożliwią zastąpienie produkcji niskomarżowych produktów większą ilością paliw silnikowych. Po zrealizowaniu Programu EFRA rafineria Lotosu zwiększy swoją elastyczność w zakresie optymalizowania produkcji, co pozwoli zachować konkurencyjność, również w przypadku negatywnych zmian cen na rynku surowców i produktów naftowych.

a