środa, listopad 29, 2023
Follow Us
piątek, 06 marzec 2015 15:09

Polska spółka traci złoża metali w Mongolii

Napisane przez mat. pras.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Krajobraz Prowincji Bayankhongor Krajobraz Prowincji Bayankhongor

W wyniku oszustwa spółka MSX Resources (dawniej Mostostal Export) utraciła bogate w złoto i miedź złoża w Mongolii. Ponieważ w firmie trwało wyjaśnianie sytuacji spółka nie opublikowała na czas raportu giełdowego, co skutkowało zawieszeniem notowań na giełdzie. Przedstawiciele zapowiadają podjęcie kroków prawnych względem osób, które dopuściły się oszustwa.

MSX od ponad poł roku prowadzi prace badawcze w rejonach Bayakhangor Urkhut, Chatuugin-Khundiy, Baruun-Khundlun oraz Khundluun-Uul w Mongolii, które potwierdzają występowanie znacznych złóż metali ziem rzadkich, m.in. złota i miedzi. Potwierdza to również raport przygotowany przez Wardell Amstrong - międzynarodową firmę doradczą zajmującą się m.in. oceną projektów związanych z wydobyciem surowców na całym świecie.

W związku ze skalą projektu w proces wydobycia zaangażowane były dwa podmioty, MSX oraz Tarantoga Capital, jako partner, którego zadaniem było znalezienie inwestora strategicznego dla projektu. Spółkę Tarantoga Capital tworzyło trzech inwestorów: Michał Wojnarski, Dariusz Górecki i Maciej Chorążak. Bieżące kontakty z MSX Resources oraz sprawy finansowe prowadzili Dariusz Górecki i Maciej Chorążak, natomiast Michał Wojnarski odpowiadał wyłącznie za relacje techniczne ze stroną mongolską.

- W dniu 24 lutego 2015 roku przypadała zapadalność obligacji wyemitowanych przez MSX Resources, które objęła firma Tarantoga Capital. Przed terminem zapłaty 18,8 mln zł utraciliśmy kontakt z udziałowcami, Panami Dariuszem Góreckim i Maciejem Chorążakiem. Dlatego skontaktowaliśmy się z trzecim wspólnikiem, Panem Michałem Wojnarskim. Okazało się, że od listopada 2014 roku nie jest on wspólnikiem Tarantoga Capital i nie miał informacji o bieżących działaniach spółki. Panowie Dariusz Górecki i Maciej Chorążak zatajali wiele informacji na temat sytuacji w spółce zarówno przed wspólnikiem jak i MSX Resources. Aby uzyskać pełen obraz sytuacji z pomocą Pana Wojnarskiego skontaktowaliśmy się ze stroną mongolską. Okazało się, że spółka Mineral Resources Holding, której właścicielem była Tarantoga Capital, utraciła prawo do udziałów w spółkach posiadających licencję na poszukiwanie surowców. Powód jest prosty – brak przewidzianej w umowie zapłaty przez Tarantoga Capital na rzecz partnerów mongolskich. Informacja o utracie prawa do udziałów w spółkach posiadających licencje na poszukiwanie surowców była ukrywana przez Panów Góreckiego i Chorążaka. O tym zdarzeniu i jego przyczynach dowiedzieliśmy się w dniu wczorajszym od strony mongolskiej - mówi Tomasz Pańczyk, przewodniczący rady nadzorczej MSX Resources.

- „W dniu 13 lutego 2015 roku odstąpiłem od wszelkich łączących mnie umów ze spółką Tarantoga Capital S.A. z siedzibą w Luksemburgu z uwagi na fakt, niewywiązania się przez Tarantoga Capital S.A. ze zobowiązań finansowych w stosunku do Universal Mineral Exploration LLC oraz Universal Resources LLC. W związku z moim oświadczeniem z dnia 13 lutego 2014 roku spółka Mineral Resouces Holding s.a r.l. utraciła prawa do projektów w Mongolii" – możemy przeczytać w oświadczeniu, które nadesłał Gonchig Ichinkhorloo właściciel obydwu firm.

- To dla mnie bardzo niezręczna sytuacja, ponieważ współpraca z partnerami w Mongolii opiera się wyłącznie na zaufaniu i moich wieloletnich relacjach osobistych. Sprawa może kłaść się też cieniem na stosunki dyplomatyczno-gospodarcze między Polską a Mongolią, które rozwijają się modelowo. Nie możemy dopuścić by nieuczciwe działania wspomnianych Panów miały negatywny wpływ na przyszłość polsko-mongolskich relacji – mówi Michał Wojnarski, były współudziałowiec Tarantoga Capital.

Projekty wydobywcze charakteryzują się dużą kapitałochłonnością, a okres ich uruchomienia i eksploatacji liczy się w latach. W celu uruchomienia projektu wydobywczego w Mongolii MSX Resources S.A. miał nabyć od zarejestrowanej w Luksemburgu spółki Tarantoga Capital, udziały w spółce Mineral Holding (MRH). Ta z kolei jest większościowym (70%) udziałowcem w dwóch mongolskich spółkach posiadających prawa do poszukiwania surowców. Jednocześnie Tarantoga Capital miała objąć udziały w spółce MSX Resources.

- Projekty prowadzone przez MSX Resources wymagają zaangażowania dużych środków finansowych, przekraczających możliwości samodzielnego sfinansowania przez spółki MSX Resources oraz Tarantoga Capital. Dlatego spółka luksemburska miała znaleźć inwestora strategicznego, który byłby w stanie wspólnie finansować i prowadzić projekt z korzyścią dla akcjonariuszy, zaś MSX dawał rękojmię wiarygodności jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To powszechna na świecie praktyka prowadzenia tego typu działalności – dodaje Pańczyk.

Ponieważ spółka MSX Resources ustalała stan faktyczny dotyczący praw do eksploatacji złóż, nie mogła złożyć na czas raportu za czwarty kwartał 2014 r. W efekcie notowania akcji MSX Resources na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zostały zawieszone do czasu przekazania raportu.

- Będziemy dążyli do jak najszybszego wypełnienia obowiązków informacyjnych zgodnie z oczekiwaniami regulatora – mówi Tomasz Pańczyk, przewodniczący rady nadzorczej MSX Resources. Cała sprawa będzie miała poważne konsekwencje prawne.

- Rozpatrujemy przedmiotową sprawę w kontekście podejrzenia popełnienia przestępstwa. Po wstępnej analizie nie mogę wykluczyć, że Spółka zawiadomi o sprawie organy ścigania. Niezależnie jednak od tego MSX Resources uchyliła się od skutków prawnych umów nabycia udziałów Spółki MRH z uwagi na wprowadzenie jej w błąd – wyjaśnia Marcin Rudzki partner w kancelarii Brochwicz i Wspólnicy – Dodatkowo z uwagi na fakt, że Spółka Tarantoga Capital uchybiła swoim obowiązkom wynikającym z umowy emisji oraz nabycia obligacji i w terminie do dnia 24 lutego 2015 roku nie wykupiła swoich papierów dłużnych, kancelaria Brochwicz i Wspólnicy, która reprezentuje MSX Resources, w celu dochodzenia wierzytelności Klienta wezwała spółkę Tarantoga Capital do zapłaty. Ponieważ wierzytelność nie została uregulowana, a kontakt z Panami Dariuszem Góreckim i Maciejem Chorążakiem nie jest możliwy, spółka MSX Resources będzie dochodziła tej wierzytelności na drodze postępowania sądowego.

a