wtorek, styczeń 18, 2022
Follow Us
piątek, 12 grudzień 2014 13:33

Wniosek o upadłość SKOK Wołomin Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wniosek o upadłość SKOK Wołomin fot. sxc.hu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wystąpieniu do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK w Wołominie.

Wniosek ten, łącznie z wczorajszą decyzją o zawieszeniu działalności SKOK Wołomin, stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z art. 74k ust. 2 w związku z 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych i wynika z utraty możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, członków kasy. KNF zawiesiła działalność SKOK Wołomin z dniem 11 grudnia 2014 r. Zawieszając działalność kasy, KNF poinformowała, że oczekuje, w terminie nie później niż do dnia 12 grudnia 2014 r., jednoznacznego stanowiska Kasy Krajowej co do ewentualnego wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin.  

Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2014 r. KNF wysłuchała stanowiska Kasy Krajowej. Kasa Krajowa oświadczyła, że w obecnej sytuacji nie znajduje formuły na udzielenie pomocy finansowej SKOK Wołomin.

Według Andrzeja Dunajskiego, rzecznika prasowego Kasy Krajowej SKOK, w dniu dzisiejszym przedstawiciele Kasy Krajowej wzięli udział w posiedzeniu KNF. Biorąc pod uwagę niezwykle złożoną sytuację SKOK w Wołominie, Kasa Krajowa reprezentowana była nie tylko przez członków zarządu, ale również przez innych ekspertów w celu wypracowania optymalnego rozwiązania dla SKOK w Wołominie. Wniosek Kasy Krajowej o przeprowadzenie szerszej dyskusji w tym obszarze nie został przyjęty.

Kasa Krajowa, poinformowała Komisję, że w świetle art. 38 ust. 6 ustawy o SKOK, nie mogła udzielić kredytu płynnościowego tej Kasie. Mimo dobrej współpracy z zarządcą komisarycznym nie udało się wypracować również alternatywnego sposobu udzielenia pomocy tej SKOK, który byłby zgodny z obowiązującym prawem i który uzyskałby akceptację nadzoru.

Dunajski podkreśla, że sytuacja SKOK w Wołominie pozostaje bez wpływu na sytuacje członków pozostałych Kas.

a