poniedziałek, listopad 29, 2021
Follow Us
sobota, 22 listopad 2014 18:32

Koncern paliwowy emituje nowe akcje Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Koncern paliwowy emituje nowe akcje fot. Lotos

Jeszcze do 25 listopada 2014 r. jednostkowe prawa poboru akcji nowej emisji czołowej spółki sektora energetyczno-paliwowego będą notowane na GPW. O trzy dni dłużej potrwa przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Oferta publiczna akcji Grupy Lotos SA wchodzi w decydującą fazę. W tydzień po publikacji prospektu emisyjnego Spółki rozpoczął się obrót prawami poboru jej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) i przyjmowanie zapisów na akcje. Pierwszeństwo objęcia oferowanych 55 mln akcji serii D mają dotychczasowi akcjonariusze LOTOSU. Akcjonariusze niezamierzający składać zapisów na nowe walory mogą posiadane prawa poboru sprzedać na GPW do 25 listopada 2014 r. Jeśli nie wykonają swoich praw poboru i nie złożą zapisu na nowe akcje lub też nie sprzedadzą praw poboru na GPW, dotychczasowi akcjonariusze spółki nie uzyskają żadnej korzyści z tytułu ich posiadania, a ich niewykorzystane prawa poboru wygasną bezpowrotnie bez żadnego wynagrodzenia, natomiast posiadacz takich praw poboru nie będzie uprawniony do żadnego odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek wydatków, w tym z tytułu ceny nabycia jednostkowych praw poboru na rynku wtórnym.

 

Sprzedaż praw poboru przez obecnych akcjonariuszy Lotosu stwarza możliwość udziału w ofercie publicznej spółki przez osoby, które na koniec dnia 18 listopada 2014 r., czyli tzw. dnia prawa poboru, nie były jej akcjonariuszami. Podobnie jak w przypadku zbycia, nabycie praw poboru spółki odbywa się w ramach handlu podczas sesji giełdowej GPW.

a