czwartek, czerwiec 20, 2024
Follow Us
poniedziałek, 16 sierpień 2010 09:40

Przez internet do przedsiębiorczości

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Przez internet do przedsiębiorczości www.sxc.hu

Ministerstwo sprawiedliwości przesłało do konsultacji społecznych nowelizację ustawy Kodeks Spółek Handlowych, wprowadzającą możliwość założenia przez internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie w ministerstwie gospodarki trwają prace, dotyczące wprowadzenia internetowego systemu umożliwiającego rejestrację działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

{jumi [*4]}Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) w pełni popiera wprowadzenie możliwości utworzenia spółki z o.o. przy wykorzystaniu internetu. Jest to kolejny krok, po obniżeniu w 2009 r. z 50 tys. do 5 tys. minimalnego kapitału zakładowego, który ułatwi rozpoczęcie działalności gospodarczej z wykorzystaniem tej formy prawnej. W opinii KIG za niezwykle ważne i celowe w projekcie nowelizacji należy uznać dopuszczenie, aby wniosek o zarejestrowania spółki z o.o. składany drogą elektroniczną nie był opatrzony certyfikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 5 ust. 1 ustawy  o podpisie elektronicznym. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć powszechność stosowania internetowej formy rejestracji spółki z o.o. Jak wynika z doświadczeń innych krajów, które wdrożyły taki sposób rejestracji korzysta z niego blisko 70 proc. spółek z o.o. Za  gwarantujące, w tym wypadku bezpieczeństwo obrotu, należy uznać zachowanie formy pisemnej umowy pod rygorem nieważności.

WG KIG za rewolucyjne z punktu widzenia doktryny prawa handlowego i bezpieczeństwa obrotu należy uznać propozycję, która dopuszcza wniesienie wkładu pieniężnego po wpisie spółki do rejestru, ale nie później niż w terminie siedmiu dni od wpisu do rejestru. Biorąc pod uwagę fakt, że obecny poziom  5 tys. zł minimalnego kapitału zakładowego nie spełnia efektywnie funkcji gwarancyjnej, za kontrowersyjne należy uznać umożliwienie funkcjonowania spółki z o.o. bez konieczności jego wcześniejszego opłacenia. KIG zauważa, iż z uwagi na poprawność i przejrzystość procesu legislacyjnego konieczne jest przedstawienie projektów aktów wykonawczych do procedowanego projektu nowelizacji ustawy. Niestety w przesłanym do konsultacji projekcie nowelizacji nie ma projektu rozporządzenia określającego kluczowy dla całej zmiany wzorzec umowy spółki z o.o. To w znacznej mierze od zapisów tego wzorca zleżeć będzie popularność tej innowacyjnej formy rejestracji spółki z .o.o.

Krajowa Izba Gospodarcza wyraża nadzieję, że nowe rozwiązania zaczną obowiązywać, zgodnie z propozycją przedstawioną w projekcie nowelizacji – tj. od 1 stycznia 2012 r.

{jumi [*9]}

a