czwartek, październik 21, 2021
Follow Us
sobota, 21 grudzień 2013 06:52

Pierwsze „Wsparcie w starcie”

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Pierwsze „Wsparcie w starcie” Fot. wikipedia.com

Podpisana została pierwsza umowa w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Pożyczkobiorcą jest ubiegłoroczna absolwentka  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, która dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 60 tys. zł otworzy swój własny gabinet stomatologiczny w Cegłowie, woj. mazowieckie.

Pożyczki udzielił Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Celem programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Resort pracy powierzył realizację programu BGK. Pożyczki udzielane są na podjęcie działalności gospodarczej przez poszukujących pracy absolwentów uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu oraz studentów ostatniego roku studiów wyższych.

Realizacja Programu przewidziana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap objął województwa małopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie. Pula środków przeznaczona na realizację pierwszego etapu to 20,5 mln zł, co pozwoli na udzielenie ok. 350 pożyczek. Pożyczek udzielają: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. W ramach pilotażu w proces oceny wniosków włączane jest środowisko akademickie. Od 2014 r. planowane jest sukcesywne objęcie programem pozostałych województw.

Pośrednicy finansowi udzielają pożyczek na preferencyjnych warunkach: maksymalna wysokość pożyczki na rozpoczęcie działalności: 60 tys. zł; okres spłaty do 7 lat; możliwość karencji w spłacie kapitału do roku; oprocentowanie na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli – aktualnie 0,69% w skali roku.

Program oferuje także dodatkowe wsparcie w postaci możliwości uzyskania uzupełniającej pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP), już po trzech miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki na rozpoczęcie działalności. Wartość takiej pożyczki wynosić będzie do 20 tys. złotych, a po spełnieniu warunku utrzymania stanowiska utworzonego dla osoby bezrobotnej skierowanej przez PUP przez rok – pożyczkobiorca może wnioskować o umorzenie pozostałej do spłaty kwoty kapitału pożyczki uzupełniającej.

a