niedziela, marzec 03, 2024
Follow Us
sobota, 03 lipiec 2010 15:23

WSA przeciw decyzji KNF w sprawie TUW SKOK

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Grzegorz Bierecki, prezes KK SKOK Grzegorz Bierecki, prezes KK SKOK SKOK
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie uchylił decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyznaczania składki z ubezpieczenia depozytów przez TUW SKOK, która powinna co najmniej zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń.
{jumi [*4]}WSA wstrzymał wykonalność przedmiotowej decyzji oraz zasądził na rzecz TUW SKOK zwrot kosztów postępowania. Zgodnie z ustnymi motywami podanymi przez WSA zaskarżona decyzja narusza podstawową zasadę zaufania obywateli do Państwa.Rzecznik SKOK, Andrzej Dunajski, przypomna, że wcześniej WSA uchylił trzy decyzje KNF dotyczące TUW SKOK i TU na Życie SKOK. W ocenie WSA przy wydaniu rzeczonych decyzji przez KNF doszło do naruszeń przepisów prawa uzasadniających ich uchylenie.

- Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że postępowanie KNF narusza  konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej oraz zasadę niedyskryminacji. Działania KNF objawiają się przede wszystkim w postawie prezentowanej wobec podmiotów związanych z Krajową SKOK w ramach postępowań administracyjnych – komentuje Dunajski.
Przypomina on również, że 24 kwietnia ub.r. WSA wydał orzeczenia dotyczące zawiadomienia o zamiarze nabycia udziałów/akcji TUW SKOK oraz TU na Życie SKOK przez KSKOK oraz SKOK Holding, uchylające decyzje umarzające wydane przez KNF (od tych orzeczeń KNF złożył skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego). W uzasadnieniach do swych decyzji WSA w Warszawie wskazał, iż KNF naruszył obowiązujące przepisy prawa.
- Ostatnie orzeczenie WSA jest więc kolejnym (szóstym), w którym uchylono decyzje KNF skierowane wobec podmiotów pochodzących z systemu SKOK – twierdzi Dunajski. - Potwierdza ono podnoszony przez środowiska instytucji finansowych - w tym Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Radę Rozwoju Rynku Finansowego - brak transparentności w funkcjonowaniu Komisji Nadzoru Finansowego.

{jumi [*9]}

a