poniedziałek, wrzesień 20, 2021
Follow Us
czwartek, 14 listopad 2013 15:32

Po trzech kwartałach u farmaceutów Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Po trzech kwartałach u farmaceutów www.morguefile.com

W III kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży czołowej polskiej firmy branży farmaceutycznej wyniosły blisko 1,8 mld zł, rosnąc o ponad 10% w stosunku do ubiegłego roku.

Nie skompensowało to jednak spadku marży na sprzedaży Peliona, przez co EBITDA tej firmy wyniosła w tym okresie 30,5 mln zł, a zysk netto 11,6 mln zł. Rentowność netto pozostała więc na bardzo niskim poziomie – poniżej 0,7%.

III kwartał to tradycyjnie okres o najniższej sprzedaży w branży farmaceutycznej w ciągu roku. Obejmuje on dwa miesiące wakacyjne, w których wartość sprzedaży istotnie się obniża. Dopiero wrzesień jest pierwszym miesiącem zwiększonej sprzedaży wywołanej wzrostem zachorowań. Niższa sprzedaż oznacza zazwyczaj generowanie start – zwłaszcza w segmencie detalicznym. W ujęciu narastającym osiągnięte wyniki pozwoliły jednak na utrzymanie rentowności tego segmentu i znaczną poprawę w stosunku do roku ubiegłego, kiedy apteki bardzo dotkliwie odczuły zmiany wprowadzone ustawą refundacyjną. W bieżącym roku negatywne zmiany, związane z dalszą obniżką urzędowej marży na leki refundowane, odczuwa również segment hurtowy.

Jak wynika z danych Barometr PharmaExpert, udział odpłatności pacjenta w średniej cenie 1 opakowania leku na rynku aptecznym w III kwartale 2013 r. wyniósł 74% i był wyższy o około 6 p.p. w porównaniu do III kwartału roku 2011. W kontekście rosnących wydatków pacjentów na leki szczególnego znaczenia nabierają działania, których celem jest obniżanie kosztów leczenia. Pelion dokłada wszelkich starań, aby pacjent kupował bezpieczne leki
w komfortowych warunkach, w możliwie najniższej cenie. Problem przepłacania za leki jest szczególnie istotny wśród osób starszych, dla których wydatki te stanowią znaczną część domowego budżetu. Z myślą o nich uczestniczymy w Programie 60+, który gwarantuje dostęp do leków w niższych cenach oraz propaguje wiedzę na temat tańszych zamienników. Dzięki Programowi, osoby w wieku 60+ mają dostęp do obowiązujących przez cały rok niskich cen na pełnopłatne leki na receptę oraz wybrane leki bez recepty. Obecnie w Programie 60+ zarejestrowanych jest 1,3 mln seniorów, którzy w sumie zaoszczędzili już ponad 154 mln zł. Znaczenie Programu 60+ potwierdza uwzględnienie go w gronie najważniejszych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w rankingu tygodnika „Wprost”.

Obniżaniu kosztów farmakoterapii, ale również ciągłemu podnoszeniu standardu świadczonych usług, służą wdrożone przez Pelion innowacyjne narzędzia, przede wszystkim portal www.doz.pl, będący największym i najnowocześniejszym na polskim rynku serwisem poświęconym tematyce zdrowotnej. Doz.pl gwarantuje dostęp do fachowej wiedzy o profilaktyce zdrowotnej oraz opiece farmaceutycznej i medycznej, a także najszerszy na
rynku asortyment ponad 20 tys. produktów leczniczych, które można odbierać w aptekach na terenie całego kraju. Rosnącym zainteresowaniem wśród pacjentów cieszy się także uruchomiona przez firmę aplikacja mobilna Appteka, umożliwiająca zamawianie leków oraz wszystkich produktów z asortymentu aptecznego za pośrednictwem coraz popularniejszych smartfonów.

Należąca do Pelion spółka zarządzająca Aptekami Dbam o Zdrowie, jako pierwsza w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej, otrzymała międzynarodowy certyfikat Gender Equality Project, wyróżniający podejście do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w zakresie równych szans, w tym rozwoju karier i wynagrodzenia. Tym samym Apteki Dbam o Zdrowie dołączyły do globalnej społeczności firm zaangażowanych w umacnianie równych szans kobiet i mężczyzn w środowisku pracy.

- Przyznanie certyfikatu Gender Equality Project traktujemy jako wielkie wyróżnienie. Przede wszystkim jest to jednak dla nas zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy w zakresie promowania równych szans zawodowych kobiet i mężczyzn. Ma to szczególne znaczenie w naszej organizacji, gdzie zdecydowaną większość kadry stanowią kobiety – podkreśla Jacek Szwajcowski, prezes Pelion SA.

W dobie rosnącego znaczenia na rynku kapitałowym informacji pozafinansowych z obszaru ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego, cieszy fakt włączenia Pelion S.A. do grona spółek najlepiej raportujących dane ESG. Firma została wyróżniona w sektorze spółek związanych z ochroną zdrowia, a także w podziale według indeksów. Z kolei miesięcznik „Home&Market” przyznał firmie tytuł „Najlepszego Partnera w Biznesie” – w uznaniu dla wysokiej jakości usług, ściśle dostosowanych do potrzeb odbiorców i wychodzących naprzeciw ich rosnącym oczekiwaniom.

Od 1 stycznia 2014 r. obniżeniu, do docelowego poziomu 5%, ulegnie urzędowa marża hurtowa na leki refundowane. Pelion odpowiednio wcześnie stara się podejmować działania dostosowawcze, których celem będzie znalezienie oszczędności. Spółka rozważa m.in. zmniejszenie częstotliwości dostaw leków do aptek oraz zwiększanie skali działalności w celu dalszego obniżania wskaźnika kosztów. Niezależnie od zmian w prawie Pelion niezmiennie realizować będzie strategię dywersyfikacji biznesowej i geograficznej oraz wykorzystania efektów synergii między wszystkimi liniami biznesowymi.

W kontekście wyzwań, jakie stoją przed branżą farmaceutyczną w Polsce, niezwykle ważne staje się znalezienie kapitału na dalszy rozwój. W tym celu Zarząd spółki Pelion S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad pozyskaniem finansowania dla spółki PGF S.A., zarządzającej hurtowym ramieniem Grupy. Brane jest pod uwagę m.in. przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji tej spółki. Przed ewentualnym upublicznieniem PGF S.A. nastąpi bezpośrednie podporządkowanie jej wszystkich spółek zajmujących się sprzedażą hurtową w Pelion Healthcare Group.

{jumi [*9]}

a