poniedziałek, sierpień 08, 2022
Follow Us
wtorek, 05 listopad 2013 17:26

Nowe norweskie koncesje polskiego koncernu

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Paweł Olechnowicz Paweł Olechnowicz Fot. Grupa Lotos

Czołowy krajowy koncern paliwowy nabył udziały w 14. koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W tym celu Lotos Exploration & Production Norge, podmiot zależny Lotos Petrobaltic, zawarł umowę z Centrica Norge, podmiotem zależnym brytyjskiej spółki Centrica Plc. Nabywane aktywa obejmują złoża, na których prowadzone jest wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, złoża o potwierdzonych zasobach, które mogą być zagospodarowane w przyszłości oraz obszary, na których zidentyfikowano potencjalne zasoby węglowodorów, i które w przyszłości mogą być potwierdzone przez prace poszukiwawcze.

Umowa stanowi dla Lotosu znaczący krok na drodze ku realizacji strategii rozwoju segmentu poszukiwań i wydobycia, oraz radykalnie zmienia sytuację koncernu w zakresie dywersyfikacji aktywów wydobywczych – napisała spółka w komunikacie . Celem strategicznym Lotosu, w perspektywie do 2015 r., jest osiągnięcie wielkości wydobycia węglowodorów rzędu 1,2 mln t rocznie (24 tys. boe/d). Wartość transakcji wynosi 175,8 mln USD, z czego 80 mln USD (45%) zostanie sfinansowane bezgotówkowo – z przepływów pieniężnych z 2013 r., poprzez wykorzystanie tarczy podatkowej Yme. Transakcja w perspektywie roku 2016 pozwoli na odzyskanie 2/3 posiadanej przez LOTOS tarczy podatkowej.

Dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje norweski system podatkowy, całość zapłaconej za pakiet złóż ceny powinna zwrócić się na przełomie 2014 i 2015 roku. Zamknięcie i rozliczenie transakcji planowane jest na grudzień 2013 r. Transakcja wymaga zgody norweskich organów administracyjnych. - Ta inwestycja dowodzi naszego konsekwentnego zaangażowania w kierunku budowania silnej pozycji LOTOSU – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Wpisuje się w strategię, która przewiduje rozwój aktywów wydobywczych oraz stałe poszerzanie portfela koncesji. Doceniamy również możliwość współpracy biznesowej z tak renomowanymi międzynarodowymi partnerami, jak Statoil (operator złoża Heimdal),  Centrica czy Total.

Dla LOTOSU jest to kolejny istotny krok (po zawartym w marcu br. porozumieniu między spółkami Talisman Energy i SBM Offshore) do odzyskania wszystkich środków zainwestowanych w projekt Yme. – Dzięki tej transakcji LOTOS podwaja wolumen wydobycia węglowodorów oraz powiększa rezerwy i zasoby zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego – komentuje Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy LOTOS SA i prezes zarządu LOTOS Petrobaltic.  

Wydobycie w Norwegii (przypadające na przejęte przez LOTOS udziały) kształtuje się na poziomie ok. 240 tys. toe rocznie (5 tys. boe/d), z czego 70% stanowi gaz ziemny, a 30% kondensat (lekka ropa naftowa). Dodatkowo, w wyniku nabycia udziałów w koncesjach norweskich, zasoby LOTOSU zwiększyły się o 9 mln boe w zakresie zasobów eksploatacyjnych potwierdzonych i prawdopodobnych (2P reserves) oraz o 31 mln boe w zakresie zasobów warunkowych wg najlepszego szacunku (2C contingent resources). Dla porównania, w 2012 r. LOTOS wydobył 265 tys. ton ropy naftowej (ok. 5,4 tys. bbl/d), a jego aktualne potwierdzone rezerwy (2P reserves) ropy naftowej wynoszą 52,5 mln bbl.

W ramach transakcji LOTOS nabył udział na poziomie 5% w złożu Heimdal, które stanowi centrum przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Ponadto transakcja obejmuje 30% udział w złożu Byggve/Skirne, 20% udział w złożu Atla oraz udział na poziomie 25,8% w złożu Vale – na wszystkich tych złożach prowadzona jest eksploatacja gazu ziemnego i kondensatu. LOTOS przejmie również następujące udziały w nowo odkrytych złożach: 10% udział w złożu FriggGammaDelta, 50% udział w złożu Fulla (włącznie ze statusem operatora) oraz 7,9% udział w złożu Rind. Zagospodarowanie tych obszarów koncesyjnych jest możliwe do 2020 r. lub w później.

Heimdal to morskie złoże gazowe położone na M. Północnym, 212 kilometrów na północny zachód od Stavanger. Obecnie, ze względu na centralne położenie złoża Heimdal, jego infrastruktura jest wykorzystywana do przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego pochodzącego z pobliskich złóż Atla, Byggve/Skirne oraz Vale. Operatorem koncesji Heimdal jest Statoil Petroleum AS, natomiast jej pozostałymi udziałowcami są Total E&P Norge AS, Petoro AS oraz Centrica Norge.

Grupa Lotos to druga firma w Polsce i szósta w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wielkości przychodów. LOTOS prowadzi działalność w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz przerobu ropy naftowej, a także dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów naftowych.

{jumi [*9]}

a