piątek, lipiec 30, 2021
Follow Us
piątek, 27 wrzesień 2013 06:10

Rewitalizacja ze środków JESSICA

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
ul. Wałowa 4 w Radomiu ul. Wałowa 4 w Radomiu Fot. BGK

Zabytkowe kamienice w radomskim Mieście Kazimierzowskim w przyszłym roku odzyskają dawną świetność. Ich rewitalizacja kosztować będzie ponad 6,2 mln zł.

W ramach inicjatywy JESSICA podpisana została umowa na pożyczkę w wysokości 3,8 mln zł. Dzięki rewitalizacji wyeksponowany zostanie zabytkowy charakter kamienic. Powstaną nowe lokale usługowe, Centrum Informacji Turystycznej oraz nowy budynek od strony ul. Wałowej 4.

– Rewitalizacja zabytkowej części Radomia to jeden z priorytetów w rozwoju miasta. Mieszkańcy oczekują przywrócenia do życia zdegradowanej tkanki miejskiej Miasta Kazimierzowskiego. Jest to warunek konieczny zwiększenia jego atrakcyjności dla inwestorów i turystów, ale też jako miejsca do życia. Cieszę się, że środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego są wykorzystane do tego celu – powiedział wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

W ramach inicjatywy JESSICA wdrażanej na terenie woj. mazowieckiego BGK udzielił pożyczki na projekt zlokalizowany w Radomiu. Pożyczka udzielana jest ze środków RPO WM na lata 2007-13. Projekt Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. Rwańskiej 16 z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem, realizowany jest przez „Rewitalizacja” Sp. z o.o. Jest to już piąta inwestycja na Mazowszu, która została zakwalifikowana przez BGK do wsparcia w formie niskooprocentowanej pożyczki.

- Od kilku lat konsekwentnie staramy się przywracać dawny blask zniszczonym kamienicom Miasta Kazimierzowskiego. Starówka to serce miasta, wszystkim nam zależy na tym, aby było to miejsce, gdzie z przyjemnością będziemy przebywać i które będzie świadczyło o historycznej wielkości naszego grodu - mówi prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak.

Kamienica przy ul. Rwańskiej 16 powstała w końcu XVIII w. W jej sieni znajduje się oryginalny fragment fortyfikacji miejskich z czasów lokacji Radomia na prawach miejskich w 1364 r. przez Kazimierza Wielkiego. Dzięki środkom z pożyczki JESSICA historyczne mury zostaną poddane renowacji i zostaną wyeksponowane. Powstanie tu łącznie 12 lokali usługowo-biurowych. Istotnym elementem projektu jest ulokowanie tu siedziby Centrum Informacji Turystycznej, w której turyści będą mogli uzyskać informacje o miejscach noclegowych, gastronomicznych, zabytkach i imprezach organizowanych w Radomiu.

Inwestor planuje również zagospodarować całą sąsiednią działkę przy ul. Wałowej 4. Kamienica pod tym adresem wraz z oficyną została wyłączona z użytkowania jeszcze w 2005 r. i kilka lat później rozebrana. Spółka zamierza wybudować tu nowy obiekt, w którym zlokalizowane zostaną usługi gastronomiczne oraz pięć lokali usługowych.

Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku i ma być gotowa do końca września 2014 r. Oprócz kosztów preferencyjnego oprocentowania pożyczki Inwestor nie poniesie żadnych opłat i prowizji w związku z udzieleniem i obsługą przez BGK pożyczek JESSICA.

Uroczystość podpisania umowy w sali Kolegium Prezydenckiego Urzędu Miejskiego w Radomiu otworzył wicemarszałek Leszek Ruszczyk. Na uroczystości obecny był również prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. Umowę pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA w imieniu BGK podpisali Marek Szczepański – dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich w BGK, Anna Gajewska – dyrektor departamentu programów europejskich BGK oraz prezes „Rewitalizacja” Sp z o.o. – Mariusz Mróz.

– Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA na Mazowszu finansuje łącznie z dzisiejszą umową 5 projektów miejskich na kwotę ponad 27 mln zł. W trakcie oceny jest kolejnych10 wniosków o pożyczkę w wysokości przekraczającej 100 mln zł. Kolejne decyzje o przyznaniu finansowania będą podjęte na początku przyszłego miesiąca – powiedział dyrektor Marek Szczepański.

JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. Jest to instrument zwrotnego finansowania (np. w formie pożyczki), co wyróżnia JESSICA od systemu dotacyjnego. Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim. We wszystkich województwach, w których BGK wdraża Inicjatywę JESSICA udzielono już wsparcia w wysokości prawie 413 mln zł na finansowanie 34 projektów miejskich. Działając jako FROM, Bank oferuje preferencyjne wsparcie finansowe inwestorom realizującym projekty miejskie. Zgodnie z założeniami Inicjatywy JESSICA, finansowane projekty mają łączyć w swej istocie aspekt komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki) z elementami społecznymi, pożądanymi z punktu widzenia lokalnej społeczności (np. realizacja inwestycji pozwoli zapobiec degradacji danego obszaru).

{jumi [*9]}

a