poniedziałek, lipiec 26, 2021
Follow Us
wtorek, 24 wrzesień 2013 06:16

Sprzedadzą 30% trzem spółkom

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Sprzedadzą 30% trzem spółkom www.sxc.hu

PGE Polska Grupa Energetyczna SA, KGHM Polska Miedź SA, Tauron Polska Energia SA oraz ENEA SA ustaliły przyszłą strukturę własnościową i zasady funkcjonowania spółki celowej PGE EJ1 sp. z o.o., powołanej do budowy oraz eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Po uzyskaniu zgód korporacyjnych strony podpiszą umowę wspólników (udziałowców) PGE EJ1 i wystąpią o niezbędne zgody do UOKiK. W rezultacie PGE sprzeda na rzecz pozostałych firm pakiet 438.000 udziałów stanowiących łącznie 30% w kapitale zakładowym PGE EJ1 (pozostawiając sobie pakiet kontrolny 70%).

KGHM Polska Miedź SA, Tauron Polska Energia S.A. i ENEA S.A. nabędą po 146 000 udziałów, stanowiących po 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1. Warunkiem sfinalizowania transakcji jest ponadto przyjęcie przez rząd Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Zgodnie z zapisami Umowy Wspólników, PGE sprzeda na rzecz pozostałych stron Umowy Wspólników pakiet 438.000 udziałów stanowiących łącznie 30% w kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o. w następstwie czego PGE będzie posiadała 70% w kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o. Udziały zostaną nabyte w następujący sposób:
- KGHM Polska Miedź S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o.,
- TAURON Polska Energia S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o.,
- ENEA S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o.
{jumi [*9]}

a