poniedziałek, grudzień 04, 2023
Follow Us
środa, 12 maj 2010 18:19

Ponad 350 t paliwa jądrowego koleją

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ponad 350 t paliwa jądrowego koleją www.pkp.pl

W ciągu ostatnich dziesięciu lat nasz największy przewoźnik kolejowy, PKP Cargo zrealizował łącznie 16 kolejowych transportów świeżego paliwa jądrowego z przeznaczeniem dla czeskich elektrowni atomowych.

{jumi [*4]}Tego zadania spółka podjęła się w 2000 r z rekomendacji ówczesnego prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Realizacja przewozów świeżego paliwa jądrowego była na ówczesne czasy pionierskim przedsięwzięciem z uwagi na rodzaj przewożonego towaru, stanowiącego materiał promieniotwórczy. Organizacja tych przewozów wymagała opracowania stosownej dokumentacji, uzyskania niezbędnych zezwoleń oraz wprowadzenia nadzwyczajnych środków organizacyjnych, z uwagi na brak akceptacji społecznej na realizację tego rodzaju przewozów, pod wpływem licznych protestów jakie miały miejsce w krajach Europy Zachodniej.

Ogółem, w latach 2001-2010, spółka PKP Cargo przetransportowała 354 t świeżego paliwa jądrowego. Z łącznej liczby 16 transportów 13 zrealizowanych zostało w relacji Szczecin Port Centralny - Międzylesie – Temelin, a trzy - w relacji Szczecin Port Centralny – Zawidów – Temelin. Wcześniej kontenery z paliwem przeładowywane były ze statków morskich. Bezpieczna realizacja wszystkich przewozów była możliwa dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu przedstawicieli takich instytucji jak: Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Morski w Szczecinie, Urząd Celny w Szczecinie, ZUOP w Świerku, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, PKP PLK SA oraz KG SOK, firma Drobnica (przeładunek), a także zagranicznych podmiotów: DMS Dukovany, BNFL, CD CARGO, Policja Czeska, CEZ. 12 maja br. w Warszawie odbyło się sympozjum okolicznościowe, podsumowujące przewozy świeżego paliwa jądrowego, zrealizowane przez PKP Cargo w latach 2001-2010, z udziałem partnerów tego przedsięwzięcia z Czech.

{jumi [*9]}

a