czwartek, lipiec 25, 2024
Follow Us
Stabilność zatrudnienia, umowa o pracę, wysokie zarobki, ale także realizacja działań na rzecz środowiska naturalnego to kluczowe czynniki, które wpływają…
„Kultura pracy – od strategii do praktyki” to tytuł debaty jaka odbyła się podczas XXXI kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy Forum in…
Wspieranie rodzinnych więzi, tworzenie włączającego miejsca pracy, rozbudowany wachlarz świadczeń motywacyjnych czy zrównoważone podejście do wolontariatu – to tylko wybrane…
Wiele polskich firm już wdraża różnorodne rozwiązania zbieżne z unijnymi przepisami – to tylko jeden z wniosków płynących z debaty…
Obecnie pracodawcy muszą włożyć wiele wysiłku, by znaleźć pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, co stawia zatrudnionych w uprzywilejowanej pozycji.
Bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie. Jak podał GUS, w maju krajowa stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc. i był to…
Bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie. Jak podał GUS, w maju krajowa stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc. i był to…
W Polsce mieszka ponad 3 mln osób z orzeczoną niepełnosprawnością, z czego 2,5 mln nie pracuje (według danych GUS tylko…
Kształcenie zawodowe znów staje się popularne, czemu pomaga współpraca przedsiębiorstw z szkołami i uczelniami – to jeden z głównych wniosków…
Znamy laureatów XII edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”. Kapituła Konkursu, w której zasiadają m.in.  przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej,…

a