poniedziałek, grudzień 04, 2023
Follow Us
niedziela, 17 czerwiec 2012 11:10

Czy infrastruktura zagraża kolei? Wyróżniony

Napisane przez Przemysław Gruz / Gazeta Finansowa
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dyskusja czołowych przewoźników towarowych, która miała miejsce podczas Forum Operatorów Kolejowych 2012 w Warszawie, została zdominowana przez kwestię stawek dostępu do infrastruktury. Forum zostało zorganizowane przez Wydawnictwo Rynek Kolejowy. Partnerem strategicznym forum było PKP Cargo.


Konkurujący ze sobą na co dzień przewoźnicy zgodzili się, że obecny system budowania stawek dostępu do infrastruktury w Polsce jest ułomny, co może prowadzić wręcz do zapaści branży. - Mamy podpisane umowy z DB Netz, z zarządcami infrastruktury w Czechach i na Słowacji, dlatego możemy bezpośrednio porównać stawki dostępu do infrastruktury w różnych krajach. To nie są różnice na poziomie 10 czy 20 proc., ale sięgające nawet 50 proc. na niekorzyść Polski, przy znacznie gorszym u nas stanie infrastruktury – powiedział w trakcie debaty Daniel Ryczek, członek zarządu PKP Cargo ds. strategii.

Jego zdaniem system powinien uwzględniać możliwość wkalkulowania w koszty inwestycji infrastrukturalnych ujemnych skutków prowadzonych prac, ponoszonych przez operatorów, w postaci rekompensat za czasowe pogorszenie stanu infrastruktury.

Christian Schreyer, członek zarządu DB Schenker Rail Polska, zwrócił uwagę, że to państwo powinno zapewnić finansowanie procesu modernizacji infrastruktury kolejowej i środki na ten cel istnieją, potrzebna jest jedynie zmiana priorytetów, bo na chwilę obecną zbyt duży odsetek nakładów inwestycyjnych przeznaczany jest w Polsce na drogi.

- Jedną z głównych bolączek branży kolejowej jest fakt, że tory kolejowe, w przeciwieństwie do dróg, nie są u nas traktowane jako dobro publiczne, w tym znaczeniu, że spółka PKP PLK została pozostawiona praktycznie sama sobie w zakresie znajdowania środków na finansowanie modernizacji i utrzymania tej infrastruktury – dodał Daniel Ryczek.

W jego opinii obecny system finansowania infrastruktury kolejowej godzi nie tylko w rozwój branży przewozów kolejowych, ale wręcz w jej istnienie, bo ładunki tracone przez kolej na rzecz transportu drogowego bardzo trudno będzie kiedykolwiek odzyskać.

W stanowisku podsumowującym Forum jego uczestnicy podkreślili m.in. konieczność wprowadzenia długoletniej polityki zgodnej z dyrektywami UE w zakresie sposobu ustalania i wysokości opłat za dostęp do infrastruktury oraz stabilnego regulaminu przydzielania tras pociągów. Zwrócono też uwagę na potrzebę usprawnienia prowadzonych prac modernizacyjnych na liniach kolejowych i wyznaczania objazdów dla operatorów wraz z wliczaniem do kosztów inwestycji strat przewoźników z tego tytułu tak, aby minimalizować dodatkowe dla nich koszty oraz nie dopuszczać do odpływu z kolei pasażerów i ładunków.

 

{jumi [*9]}

a