wtorek, lipiec 14, 2020
Follow Us
wtorek, 09 marzec 2010 15:02

PKO TFI wciąż piąty Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
PKO TFI wciąż piąty www.sxc.hu

W ostatnim lutowym rankingu Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami największych funduszy inwestycyjnych kolejność liderów pozostała nie zmieniona: stawkę otwiera Pioneer PEKAO TFI, zaś pierwszą piątkę zamyka PKO TFI.

{jumi [*4]}Z komentarza do rankingu wynika, że luty nie doprowadził do przełamania dobrej passy, z jaką mamy do czynienia w funduszach inwestycyjnych od roku. Nienajlepsza sytuacja na giełdach, wywołana kulminacją wiadomości o problemach Grecji i potencjalnych kłopotach innych krajów, która w polskich warunkach doprowadziła do spadków indeksów WIG i WIG20 odpowiednio o -3,4 proc. oraz -4,9 proc. Wobec dodatnich, lecz dużo niższych zmian wartości indeksu obligacji, wypracowanych przez zarządzających wynik był po raz pierwszy od roku ujemny. Jednak wartość aktywów zarządzanych przez krajowe TFI wzrosła w lutym, po raz dwunasty z rzędu i wyniosła 94,81 mld zł. Dynamika wzrostu wartości środków zgromadzonych w funduszach była wprawdzie symboliczna i wyniosła nieco ponad 30 mln zł, jednak w obliczu niezbyt sprzyjającego otoczenia można to uznać za sukces - twierdzą autorzy komentarza do rankingu.

W świetle ujemnego wyniku zarządzania, czynnikiem kompensującym spadek aktywów okazały się nowe wpłaty środków przez klientów. Według Analiz Online luty był kolejnym miesiącem, w którym wystąpiła nadwyżka nowych inwestycji nad wartością środków wycofanych z funduszy szacowana na +900 mln zł. Był to zatem dziesiąty z kolei miesiąc pozytywnego salda wpłat i umorzeń. Wartość aktywów netto (w mln zł) w pięciu największych TFI (na podstawie raportów TFI oraz danych IZFiA): Pioneer PEKAO TFI - 15.873; BZ WBK AIB TFI - 10.390; Aviva Investors TFI  - 9.137; ING TFI - 9.010; PKO TFI - 7.960.

{jumi [*9]}

a