poniedziałek, czerwiec 05, 2023
Follow Us

Nawrocki

wtorek, 19 lipiec 2022 10:43

Wspaniały rok Powiatu Pilskiego Wyróżniony

Napisane przez Jarosław December
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powiat Pilski w 2021 r. zrealizował liczne zadania w ramach 26 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej o łącznej wartości 7.000.000 zł. Powiat Pilski w 2021 r. zrealizował liczne zadania w ramach 26 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej o łącznej wartości 7.000.000 zł. MAT.PRAS

Zarząd Powiatu Pilskiego otrzymał od radnych Rady Powiatu wotum zaufania i absolutorium za rok 2021. Uchwały potwierdzają pozytywne oceny za wykonanie budżetu starostwa, jak i działania realizowane w roku 2021 przez Zarząd w składzie: Eligiusz Komarowski - przewodniczący, starosta pilski, Arkadiusz Kubich – wicestarosta pilski, Krzysztof Sadowski – etatowy członek Zarządu, Emilia Załachowska i Marek Kamiński – członkowie Zarządu.

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium jedynie radni opozycji wstrzymali się od głosu, nikt nie był przeciw. – „Udzielenie absolutorium to taki moment w roku, kiedy to radni oceniają pracę między innymi moją.” – Przypomniał Eligiusz Komarowski – starosta pilski. – „Zawsze jest to powód do satysfakcji, tym bardziej, że rok 2021 był ogromnie pracowity. Zrealizowano jedne z największych inwestycji jak budowa Powiatowej Hali Sportowej przy ul. Wincentego Pola w Pile, rewitalizację zabytkowego budynku dawnego kina Iskra, w którym obecnie mieści się Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej "Iskra”,, czy termomodernizację budynków Starostwa Pilskiego. Poczyniono kolejne inwestycje w Szpitalu Specjalistycznym w Pile i w szkołach powiatu pilskiego. Modernizowano drogi, przejścia dla pieszych, podniesiono jakość usług dla mieszkańców. Za ten ogrom pracy i efektów Powiat Pilski został wyróżniony I miejscem w Polsce, w najbardziej prestiżowym rankingi Związku Powiatów Polskich. Pracowaliśmy ciężko, aby wszystkim w powiecie pilskim żyło się lepiej. Pięknie dziękuję wszystkim członkom Zarządu, współpracownikom, wszystkim radnym oraz mieszkańcom, którzy na co dzień inspirują nas do pracy.” - Powiedział Eligiusz Komarowski – starosta pilski.

Przed głosowaniem nad uchwałą absolutoryjną radni wysłuchali „Raportu o Stanie Powiatu Pilskiego w 2021 r.” i udzielili wotum zaufania dla Zarządu, zatwierdzili także wykonanie budżetu za 2021 rok, który przedstawił Tomasz Pawłowski – Skarbnik Powiatu. Pozytywnie zaopiniowała go także Regionalna Izba Obrachunkowa.

W imieniu rządzącej koalicji radnych Porozumienia Samorządowego i Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze działania w 2021 r. przedstawiła Magdalena Zgiep-Porzucek – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Pile. – „Działania Powiatu Pilskiego w 2021 r. były kompleksowe i prorozwojowe. Dziękuję Panu Eligiuszowi Komarowskiemu – Staroście Pilskiemu, pozostałym członkom Zarządu Powiatu, radnym z Porozumienia Samorządowego, Prawa i Sprawiedliwości, a także radnym opozycji za pracę na rzecz Powiatu Pilskiego i jego mieszkańców.” – Magdalena Zgiep-Porzucek – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Pile..

W 2021 roku Powiat Pilski wykonał zadania przy rekordowym budżecie. Dochody wyniosły ponad 215.000.000 zł i w porównaniu z rokiem 2020 były wyższe o 8.300.000 zł, czyli o 4 procent. Wydatki ukształtowały się na poziomie prawie 212.000.000 zł i były wyższe o 7.300.000 zł od poniesionych w 2020 r., w tym wydatki majątkowe – głównie na inwestycje wyniosły 28.600.000 zł. 

Powiat Pilski w 2021 r. zrealizował liczne zadania w ramach 26 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej o łącznej wartości 7.000.000 zł. Pozyskał również środki m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o wartości 4.400.000 zł.

Wydatki, Powiatu Pilskiego, związane z rozbudową infrastruktury drogowej wyniosły w 2021 r., ponad 4.700.000 zł. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Krzewina (gmina Kaczory) wraz z budową chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych i ścieżką rowerową, zmodernizowano 6 przejść dla pieszych usytuowanych przy drogach powiatowych.

Inwestycje w bezpieczeństwo publiczne to także wsparcie służb ratowniczych. W 2021 r. w Powiecie Pilskim wyniosło ono 6.800.000 zł, w tym 400.000 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 r. Powiat Pilski przeznaczył 6.000.000 zł na przebudowę, rozbudowę i modernizację głównej siedziby pilskich strażaków przy ulicy Moniuszki w Pile, a także przekazał środki na zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile. 

W 2021 r. Powiat Pilski kontynuowano modernizację Szpitala Specjalistycznego w Pile. Wydatki na doposażenie i zakup nowej aparatury wyniosły prawie 3.000.000 zł. Zakupiono światowej klasy zestaw do neuronawigacji i mikroskop operacyjny do przeprowadzania zabiegów neurochirurgicznych i laryngologicznych. Na ten cel Powiat Pilski pozyskał z budżetu państwa 1.600.000 zł, wkład własny wyniósł 400.000 zł. Realizowana jest przebudowa pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego. Szpital Powiatowy w Wyrzysku kontynuował program rehabilitacji poudarowej, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości blisko 2.000.000 zł. W Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile za pół mln zł urządzono pierwszy w powiecie gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży, w którym leczenie odbywa się w ramach kontraktu, z Narodowego Funduszu Zdrowia i dla uczniów jest bezpłatne.

1.700.000 zł zainwestowano w modernizację bazy oświatowej, m.in. doposażanie pracowni dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, edukację ekologiczną w tym kampanie społeczne i budowę ścieżek edukacyjnych przy szkołach. Aby podnieść jakość kształcenia zawodowego uczniów, rozpoczęto budowę Powiatowego Centrum Innowacji Technologicznych przy ul. Ceglanej w Pile, na które pozyskano, rekordowe, w historii powiatu pilskiego, dofinansowanie z Unii Europejskiej, w wysokości blisko 24.000.000 zł. 

Rok 2021 obfitował w zakończenie ogromnych inwestycji, które były długo oczekiwane przez mieszkańców. We wrześniu otwarto Powiatową Halę Sportową przy ulicy Wincentego Pola w Pile, której budowa wyniosła ponad 16.000.000 zł. Nowy obiekt wpływa pozytywnie na rozwój i popularyzację aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, podobnie jak zmodernizowany wcześniej Stadion Powiatowy przy Okrzei w Pile. 

Zakończono termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Pile wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie to zrealizowano w ramach preferencyjnego kredytu Jessika 2, wydając na nie ponad 6.000.000 zł. Modernizacja była gruntowna. Główny zabytkowy budynek odzyskał dawną świetność i stał się wizytówką Piły. Zmodernizowano kolejny zabytkowy budynek w centrum Piły – dawne kino Iskra. Obecnie funkcjonuje w obiekcie Centrum Powiatowe Iskra, z którego bezpłatnie korzystają szkoły, przedszkola i liczne stowarzyszenia. Odbywają się koncerty, przedstawienia teatralne, organizowane są wystawy, a także liczne spotkania tematyczne.

a