wtorek, styczeń 25, 2022
Follow Us
czwartek, 13 styczeń 2022 12:48

Kongres ESG dyskusja o przyszłości zrównoważonego rozwoju Polski Wyróżniony

Napisane przez mat.pras
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
ESG to bardzo szeroki obszar działań. Zawiera zarówno zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu ESG to bardzo szeroki obszar działań. Zawiera zarówno zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu mat.pras

Już 26 stycznia w formie hybrydowej odbędzie się „I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”.

Wydarzenie, które swoim patronatem honorowym objęli Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zgromadzi w Warszawie ekspertów, naukowców i praktyków, którzy wspólnie rozpoczną działania na rzecz skutecznego wdrażania ESG w Polsce. 

Udział w I Kongresie ESG zapowiedziały wszystkie zainteresowane strony. Już 26 stycznia spotkają się eksperci, praktycy, osoby decydujące o tym, jak działania ESG będą realizowane w polskich firmach, instytucjach i organizacjach. 

-„Dobór partnerów merytorycznych wydarzenia oraz ekspertów, których zapraszamy do udziału w Kongresie, jednoznacznie pokazuje, że spodziewamy się niezwykle owocnej dyskusji o przyszłości ESG w Polsce. Cieszymy się, że kluczowe dla rozwoju tego obszaru w Polsce osoby i instytucje objęły honorowy lub merytoryczny patronat nad wydarzeniem. Kongres będzie impulsem, który pomoże polskim firmom skuteczniej wdrażać i realizować działania ESG, a instytucjom publicznym przygotować warunki, by zrównoważony rozwój stał się dla polskiej gospodarki szansą na dynamiczny rozwój konkurencyjności i innowacyjności” – powiedział Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG.

ESG to bardzo szeroki obszar działań. Zawiera zarówno zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, działaniami na rzecz ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej, jak również kwestie związane z ładem korporacyjnym, przejrzystością i uczciwością prowadzonego biznesu, troską o włączanie w swoje działania rozmaitych grup społecznych czy dbanie o poszanowanie różnorodności i praw mniejszości. 

Wydarzenie zainaugurowane zostanie dyskusją z udziałem ministrów, przedstawicieli urzędów centralnych i konstytucyjnych organów państwa. Uczestnicy odpowiedzą na pytanie o wpływ standardów zrównoważonego rozwoju na politykę państwa oraz priorytetowe obszary, w których regulacje mogłyby pomóc w skutecznym wdrażaniu standardów ESG, a także o możliwych zagrożeniach wprowadzania danych regulacji.

ESG będzie także swoistym game changer dla biznesu, dlatego w jednym z paneli głos zabiorą praktycy – liderzy różnych branż. Od przedsiębiorców usłyszymy w jaki sposób ESG już zmienia zasady prowadzenia działalności, ale także dowiemy się, jakie dziedziny, produkty i branże mają szansę na szczególnie dynamiczny rozwój dzięki zielonej transformacji. 

Zasady ESG, wymagają opracowania praktycznych standardów, dostosowanych do potrzeb polskich przedsiębiorców. Uwzględnienie praktycznych potrzeb biznesu, warunków ekonomicznych i społecznych, w jakich obecnie działają, jest konieczne, by opracować jak najlepsze mechanizmy wsparcia.  

-„Najbliższe lata pokażą, czy działania ESG wpłyną na rozwój polskiej gospodarki. Już od 2024 roku raporty ESG będą musiały prezentować wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 osób. Warto oswajać się z tym zagadnieniem, bo już w najbliższej przyszłości w coraz większym stopniu będzie ono dotyczyło każdego z nas – jako przedsiębiorcy, pracownika, czy konsumenta podczas codziennych zakupów w sklepie” – podkreślił Damian Kuraś.

Nie zapominajmy także o finansowych aspektach wdrażania ESG. O tym, jak zrównoważony rozwój postrzegają inwestorzy, w jaki sposób zmianie ulegną również zasady oceniania wartości spółek, raportowania czy wreszcie wpływu realizacji zasad ESG na możliwości uzyskania przez firmy finansowania swoich inwestycji. Organizatorzy rozmawiać będą z zaproszonymi przedstawicielami instytucji finansowych, organów rynku i organizacji biznesowych.

O społecznych aspektach ESG, a także między innymi o tym, czy i czym dokładnie ESG różni się od CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, dyskutować będą: prof. Elżbieta Chojna-Duch; prof. Elżbieta Miączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; prof. Anna Musiała, Dyrektor Centrum Badań Zaawansowanych CBZ UAM; a także Witold Solski, Przewodniczący Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw” i Katarzyna Kosakowska, Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”.

Zagadnienia współpracy nauki z biznesem, optymalnych ścieżek opracowywania nowych technologii, dopasowanego do potrzeb gospodarki kształcenia kadr oraz tego, jak wiedza i doświadczenie naukowców mogą wesprzeć rozwój ESG w Polsce poruszą: Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza; prof. SGH Agnieszka Domańska, Prezes Instytutu Staszica oraz Prezes PRME Chapter Poland; prof. WSEiZ, dr Monika Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz prof. Piotr Stankiewicz, dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Organizatorzy zaplanowali również dyskusję na temat roli i obecności ESG w mediach. Przedstawiciele największych redakcji odpowiedzą w niej na pytanie, czy ESG jest atrakcyjnym tematem dla dziennikarzy i co robić, by budować świadomość społeczną na temat zrównoważonego rozwoju. 

W trakcie I Kongresu ESG planowane jest również podpisanie listu intencyjnego na rzecz wdrażania ESG w Polsce.

Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

a