niedziela, luty 05, 2023
Follow Us

Nawrocki

środa, 19 styczeń 2011 09:58

Forum Gospodarcze 2011 w Toruniu

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Jacek Janiszewski Jacek Janiszewski Stowarzyszenie Integracja i Współpraca

Zostały już tylko dwa tygodnie do najważniejszego wydarzenia gospodarczego w Polsce dotyczącego Partnerstwa Wschodniego. Tegoroczne Forum Gospodarcze, współorganizowane przez urząd marszałkowski województwa kujawsko–pomorskiego, odbywające się 3-4 lutego 2011 r. w Toruniu, będzie osiemnastym spotkaniem świata polityki i biznesu.

{jumi [*4]}Mottem przewodnim Forum będą „Transeuropejskie więzi systemowe”. Jak co roku podczas spotkania podejmowane będą najważniejsze tematy dotyczące kształtu polskiej gospodarki w zglobalizowanym świecie czy zadań stojących przed zjednoczoną Europą. Forum Gospodarcze 2011 będzie obejmowało szeroki zakres tematyczny. Podczas konferencji w ramach Partnerstwa Wschodniego odbędzie się kolejna edycja Okrągłego Stołu Europy Środkowo-Wschodniej. Dyskusja, w której zapowiedzieli swoje uczestnictwo ambasadorzy: Rosji, Litwy, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Mołdowy i Azejberdżanu, będzie dotyczyć takich tematów jak: energetyka oraz surowce strategiczne; budownictwo; przemysł ciężki; przetwórstwo rolno–spożywcze.

- Po wejściu Polski do Unii Europejskiej jesteśmy drzwiami do krajów byłego bloku wschodniego. Jak nikt inny wiemy, jakie bolączki trapią tamtejszy biznes czy społeczeństwo. Stąd, podczas tegorocznego spotkania nacisk kładziemy na wyzwania stojące przed Partnerstwem Wschodnim – mówi Jacek Janiszewski, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, organizatora Forum. - Dlatego w trakcie konferencji będziemy mogli poznać Białoruś, jakiej nie znamy, która jest w tym roku partnerem spotkania. Polityka to jedno, natomiast biznes, kultura czy nauka to tematy bliższe każdemu z nas. Pomoc w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju biznesu - to wsparcie, jakiego powinniśmy udzielić naszemu sąsiadowi w jego dalekiej drodze ku demokracji. Tak samo jak nam pomagano w latach 70. czy 80.dodaje Janiszewski.

„Perspektywy rozwoju wymiany handlowej z państwami rejonu Europy Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Kaukazu” – to temat konferencji Export Finance, organizowanej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Eksporterzy, radcy handlowi, przedstawiciele banków i firm będą zapoznawać się z potencjałem poszczególnych rynków, analizą otoczenia prawnego, oceną ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej czy narzędziami i metodami wsparcia wymiany handlowej. Konferencję poprowadzą: Tomasz Mironczuk – prezes Banku Gospodarstwa Krajowego SA oraz Zygmunt Kostkiewicz – prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Wśród wielu tematów poruszanych na tegorocznym Forum Gospodarczym wymienić należy także „Społeczną odpowiedzialność biznesu” - gdzie omawiana będzie kwestia etyki i odpowiedzialności w działalności gospodarczej, czy „Restytucję jesiotra europejskiego” . Podczas panelu samorządowego z prof. Michałem Kuleszą omawiane będą nowatorskie rozwiązania w zarządzaniu miastem i gminą. Nie zabraknie również dyskusji rozpoczętych w poprzednich edycjach. W tym roku kontynuowane będą rozmowy dotyczące programu obejmującego rewitalizację połączenia wodnego między Berlinem a Kaliningradem. Program ten posiada wsparcie Danuty Hübner i obecnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Wznowione zostaną również obrady Zielonego Stołu obejmującego zagadnienia ekologii i rozwoju wsi. Wśród gości konferencji znajdą się m. in. Jerzy Buzek, ministrowie prezydenccy: Olgierd Dziekoński i Krzysztof H. Łaszkiewicz, Danuta Huebner – przewodnicząca komisji rozwoju regionalnego Parlamentu Europejskiego, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski czy b. premier, Józef Oleksy.

Forum Gospodarcze w Toruniu to jeden z największych kongresów gospodarczych  w Polsce, miejsce dialogu o kształcie polskiej gospodarki w zglobalizowanym świecie.

{jumi [*9]}

a