sobota, styczeń 29, 2022
Follow Us
sobota, 08 maj 2021 05:56

Globalne relacje - szefowie dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej i Japonii Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W czasie dyskusji ministrowie omówili szereg kwestii globalnych i regionalnych; odnieśli się m.in. do relacji UE-Japonia, perspektyw współpracy V4 z Japonią, relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz sytuacji bezpieczeństwa w Europie i Azji W czasie dyskusji ministrowie omówili szereg kwestii globalnych i regionalnych; odnieśli się m.in. do relacji UE-Japonia, perspektyw współpracy V4 z Japonią, relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz sytuacji bezpieczeństwa w Europie i Azji Photo by Ryo Yoshitake on Unsplash

W ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej 7 maja w Warszawie spotkali się szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii.

Gospodarzem spotkania był minister Zbigniew Rau. Spotkanie w formacie V4+Japonia odbyło się w drugim dniu wizyty ministra spraw zagranicznych Japonii w Polsce.

W czasie dyskusji ministrowie omówili szereg kwestii globalnych i regionalnych; odnieśli się m.in. do relacji UE-Japonia, perspektyw współpracy V4 z Japonią, relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz sytuacji bezpieczeństwa w Europie i Azji. – Widzę wiele podobieństw, obserwując środowisko bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Indo-Pacyfiku, co skłania do refleksji nad wspólną odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia – ocenił minister Zbigniew Rau.

Dodał również, że w złożonym środowisku międzynarodowym partnerstwo UE i Japonii jest wyjątkowym przypadkiem podobnie myślących państw, które mają wiele zgodnych interesów. – Powinniśmy wykorzystać te zalety, aby promować na arenie międzynarodowej nasze wspólne wartości i standardy, takie jak nasze przywiązanie do otwartych społeczeństw, demokracji i praw człowieka – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Ważnym tematem piątkowych rozmów była partnerska współpraca z państwami Bałkanów Zachodnich oraz wsparcie dla ich integracji europejskiej. Minister Rau zauważył, że Grupa Wyszehradzka została powołana przez państwa definiujące obecnie swoją pozycję w zmieniającym się świecie przede wszystkim poprzez członkostwo w UE i NATO. – Teraz nadszedł czas, aby Grupa jeszcze aktywniej wspierała inne państwa w staraniach o zapewnienie bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Japonia jest pierwszym krajem pozaeuropejskim, z którym Grupa Wyszehradzka nawiązała bliższy dialog polityczny. W 2013 r. w Warszawie miał miejsce pierwszy szczyt premierów V4-Japonia, a dialog wyszehradzko-japoński pozostaje ważną platformą wymiany pogłębionych ocen dotyczących sytuacji międzynarodowej, koordynacji pomocy rozwojowej oraz współpracy naukowo-technologicznej.

a