środa, czerwiec 07, 2023
Follow Us

Nawrocki

sobota, 13 luty 2021 15:08

Frankowicze. Była propozycja, czas na decyzję. KNF wzywa banki do ugody Wyróżniony

Napisane przez PAP/TVPInfo
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Większość banków „frankowych” jest poważnie zainteresowanych propozycją KNF w sprawie ugód z klientami, nadszedł  czas, by akcjonariusze tych banków  złożyli jasną deklarację Większość banków „frankowych” jest poważnie zainteresowanych propozycją KNF w sprawie ugód z klientami, nadszedł czas, by akcjonariusze tych banków złożyli jasną deklarację mat.pras

– Nasza propozycja w sprawie ugód z klientam spotkała się z zainteresowaniem banków. Teraz czas na konkrety – powiedział szef KNF Jacek Jastrzębski. 

Była propozycja, czas na decyzję. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego apeluje do banków aby skonkretyzowały propozycje i przedstawiły je na walnych zgromadzeniach spółek.

– Większość banków „frankowych” jest poważnie zainteresowanych propozycją KNF w sprawie ugód z klientami, nadszedł już jednak czas, by akcjonariusze tych banków na zwołanych w najbliższym czasie walnych zgromadzeniach złożyli jasną deklarację, jakie jest ich stanowisko w tej sprawie - poinformował PAP Biznes przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

– Jesteśmy na etapie, kiedy prace zespołu roboczego i poszczególnych „strumieni” tematycznych są zaawansowane. To jest ten czas, kiedy poszczególne banki i ich właściciele powinni podjąć decyzję i złożyć jasną deklarację, jaka jest ich odpowiedź na moją propozycję – powiedział Jastrzębski.

– Zarządy często zaznaczają, że z uwagi na wagę tej kwestii konieczne jest podjęcie strategicznych decyzji przez akcjonariuszy, którzy autoryzowaliby zaoferowanie klientom możliwości zawierania ugód na szeroką skalę. Dlatego też oczekuję, że w porządkach obrad planowanych w najbliższym czasie przez banki „frankowe” walnych zgromadzeń zarządy umieszczą punkty, w których akcjonariusze wypowiedzą się na ten temat, określając strategię banku w tym zakresie. Decyzja ta należy do każdego z banków, niemniej jednak nadszedł czas na sformułowanie stanowisk w tym zakresie – dodał.

Pod koniec 2020 roku przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód.

Nadzorca chciał, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

Frankowicze w natarciu. Banki szykują scenariusze

Narasta fala pozwów frankowych; eksperci przewidują trzy scenariusze, opisujące skutki dla sektora bankowego, PKB i budżetu: zły, gorszy i...

W odpowiedzi na propozycję przewodniczącego, powstał międzybankowy zespół z udziałem UKNF i większości banków, które posiadają w portfelu walutowe kredyty mieszkaniowe. Jastrzębski poinformował, że większość tych banków wyraziła poważne zainteresowanie przyłączeniem się do tego projektu.

– W efekcie przedstawionej przeze mnie w grudniu ubiegłego roku propozycji rozwiązania problemu kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich, zakładającej wyjście przez banki do ich klientów z ugodami, weszliśmy w dialog z bankami posiadającymi portfele takich kredytów. Większość takich banków wyraziła poważne zainteresowanie przyłączeniem się do tego projektu – powiedział Jastrzębski.

Banki oceniały wcześniej, że ugody wydają się dobrym rozwiązaniem, o ile ostatecznie uregulują rozliczenia z tytułu frankowych umów kredytów mieszkaniowych i liczyły na wsparcie tego procesu przez instytucje publiczne.

We wtorek NBP podał, że może rozważyć ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote, na zasadach i według kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki szeregu warunków.

Szef KNF oceniał, że jest coraz bliżej rozwiązania problemu kredytów we frankach szwajcarskich, wstępne wyniki ankiet przeprowadzonych wśród klientów banków są bardzo obiecujące i jeśli ugodami byłoby zainteresowanych 70 proc. frankowiczów, byłby to dobry wynik.

Żródło PAP/TVP Info

a