środa, styczeń 26, 2022
Follow Us
czwartek, 08 październik 2020 13:38

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości - najlepsza praca doktorska i habilitacyja Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Władze Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiły wyniki II edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych.

Celem konkursu, organizowanego przez Instytut, jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego.

W kategorii prac habilitacyjnych, za najlepszą, kapituła konkursu uznała pracę dr hab. Przemysława Litwiniuka: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego”. Pracę, która wygrała w konkursie Instytutu, laureat obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Laureat, prawnik i samorządowiec, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Został też wyróżniony przez resort rolnictwa odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wyróżnił dodatkowo prace habilitacyjne dr hab. Marka Salamonowicza:  „Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe” i dr hab. Anna Moszyńska: „Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku”. Kapituła nagrodziła też prace doktorskie: dr Marcina Rau: „Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w międzynarodowym prawie karnym”, dr Michała Pawłuckiego: „Idea wspólnoty a wybrane paradygmaty naukowe i unormowania polskiego prawa pracy” oraz dr Marcina Śliwy: „Sprawiedliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego”.

Instytut jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącą działalność naukowo-badawczą z zakresu tworzenia, stosowania, aksjologii i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej. Instytut powstał w 1990 r.

a