piątek, październik 15, 2021
Follow Us
czwartek, 02 kwiecień 2020 11:47

Krzysztof Niemiec. Spowolnienie inwestycji na kolei, będzie odbicie Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wyciągając wnioski z niedawnej przeszłości należy zadbać, by nie wystąpiło nadmierne spowolnienie inwestycji infrastrukturalnych Wyciągając wnioski z niedawnej przeszłości należy zadbać, by nie wystąpiło nadmierne spowolnienie inwestycji infrastrukturalnych mat.pras

Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec: Inwestycje, w szczególności w infrastrukturze drogowej i kolejowej, angażują wiele firm o różnych specjalizacjach, dających zatrudnienie znaczącej liczbie pracowników. Właśnie od sprawności realizacji inwestycji zależeć będzie tempo wychodzenia z kryzysu w gospodarce, spowodowanego koronawirusem.

PKP PLK informuje, że nie ma istotnego zahamowania w inwestycjach kolejowych, ale nie ogłasza i nie rozstrzyga kolejnych przetargów.

Barometrem tempa realizacji inwestycji są zamówienia na materiały i wyroby. Te są nie tylko niższe, ale dodatkowo producenci składują gotowe wyroby, zakupione wcześniej przez wykonawców.

Wyciągając wnioski z niedawnej przeszłości należy zadbać, by nie wystąpiło nadmierne spowolnienie inwestycji infrastrukturalnych. To spowodowałoby kumulację robót i zamówień na materiały, z wieloma zagrożeniami, w tym wykorzystania środków UE. Istnieje niekwestionowana potrzeba zachowania ciągłości realizacji inwestycji na drogach i na kolei oraz wykorzystania wszelkich możliwości dla ich prowadzenia w obecnym, trudnym czasie - mówi wiceprezes Krzysztof Niemiec.

- Barometrem tempa realizacji inwestycji są w pierwszym rzędzie zamówienia na materiały i wyroby. Te są nie tylko niższe, ale dodatkowo u producentów utrzymują się depozyty zakupionych wcześniej wyrobów - podkreśla wiceprezes Track Tec Krzysztof Niemiec.

- Dzisiejsze trudności kiedyś miną. Jednak im dłużej trwać będzie spowolnienie, tym większa będzie kumulacja robót i zamówień na materiały i wyroby - stwierdza Niemiec.

- Polska może starać się o wydłużenie okresu wykorzystania środków unijnych o rok, uzasadniając to nadzwyczajnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi, jednak będzie to ryzykowne i może wpłynąć na dodatkowe zmniejszenie środków z trzeciej perspektywy 2021-2027 - mówi  Niemiec.

Źródło: wnp.pl

a