piątek, czerwiec 02, 2023
Follow Us

Nawrocki

piątek, 27 grudzień 2019 10:09

Prof. Agnieszka Domańska prezesem Instytutu Staszica Wyróżniony

Napisane przez Instytut Staszica
Oceń ten artykuł
(1 głos)
W latach 2000-2007 pracowała na stanowiskach Asystenta w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, była też kierownikiem Biura Współpracy z Zagranicą WSHiFM W latach 2000-2007 pracowała na stanowiskach Asystenta w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, była też kierownikiem Biura Współpracy z Zagranicą WSHiFM mat.pras

Uchwałą Rady Fundacji Instytut Staszica na stanowisko Prezesa Zarządu została powołana dr hab., prof. SGH Agnieszka Domańska. Poprzedni prezes, dr hab. Marek Palczewski, pozostaje w gronie ekspertów Instytutu.

Agnieszka Domańska – ekspert Instytutu Staszica – od wielu lat jest związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie; jest absolwentką dwóch kierunków na tej uczelni: Ukończyła również Podyplomowe Zaoczne Studium Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2005 r. obroniła pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. W. Januszkiewicza w Instytucie Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH. Od 2015 r. jest doktorem habilitowanym Nauk Ekonomicznych

W latach 2000-2007 pracowała na stanowiskach Asystenta w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, była też kierownikiem Biura Współpracy z Zagranicą WSHiFM.  Od 2005 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne).Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym: międzynarodowej synchronizacji cykli koniunkturalnych, transmisji szoków makroekonomicznych w skali regionalnej i globalnej, przenoszenia kryzysów, skutków międzynarodowych polityki gospodarczej, systemu transportowego UE, a także współpracy pomiędzy nauką z biznesem, zwłaszcza w odniesieniu do małych firm reprezentujących nowoczesne branże wysokich technologii (start-upy).

Odbywała wielokrotnie zagraniczne kursy, w m.in. Department of Social Science w Utrecht University (Holandia), Kiel Institute for the World Economy (Niemcy) oraz staże naukowe (m.in. pobyt studialny w University Cadi Ayat w Marrakeszu (Maroko) i 6th October University w Kairze (Egipt). Była stypendystką m.in. 7 Programu Ramowego UE (pobyty naukowo-dydaktyczne na uczelniach: Erasmus University Rotterdam w Holandii, Zagreb School of Economics and Management w Chorwacji), Fundacji rządu Niemiec DAAD (projekt naukowy z Kiel Institute for the World Economy), stypendium kanadyjskiej fundacji Liddle-Dekaban Foundation oraz Soros Foundation (Central European University w Budapeszcie), w ramach których realizowała projekty naukowe we współpracy z partnerami zagranicznymi (np. z Adam Smith Institute University of Glasgow w Szkocji). Bierze aktywny udział w konferencjach, warsztatach naukowych i seminariach w Polsce i zagranicą.

Dr hab., prof. SGH Agnieszka Domańska jest członkiem stałym towarzystw naukowych w Polsce i za granicą, m.in. International Forum for Economic Research oraz International Institute of Social and Economic Sciences, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (b. prezes Oddziału Warszawskiego PTE). Prowadziła i prowadzi autorskie wykłady jako visiting profesor w wielu zagranicznych uczelniach, m.in. w Universidade Autonoma de Lisboa (Portugalia), Athens University of Economics and Business (Ateny, Grecja), University of Economics in Bratislava (Bratysława, Słowacja), FEUC Faculty of Economics University of Coimbra, Portugalia), University of Economics in Prague (Czechy), Ilia State University in Tbilisi (Gruzja) oraz American University in Cairo (Egipt).

Nowa prezes Instytutu Staszica to autorka prawie 50 prac z zakresu ekonomii. Była i jest  kierownikiem i wykonawcą w wielu projektach naukowych, w tym realizowanych we współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Od wielu lat uczestniczyła i uczestniczy w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Studiów Międzynarodowych SGH.

a