sobota, grudzień 09, 2023
Follow Us
poniedziałek, 23 marzec 2015 13:37

Savoir vivre, czyli CSR po toruńsku

Napisane przez RaportCSR.pl
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

"Czy współczesna firma może obyć się bez CSR?" – pod takim hasłem odbyła się debata panelowa podczas Welconomy 2015 czyli XXII Forum Gospodarczego w Toruniu, której patronem medialnym był RaportCSR.pl. Z wyjątkowo ożywionej dyskusji można wysnuć wniosek, że nowoczesna firma nie może obyć się bez działań społecznie odpowiedzialnych, ale pod warunkiem, że będą dobrze przemyślane i nie traktowane jako zło konieczne.

O spełnieniu warunków brzegowych niezbędnych do realizacji autentycznego CSR, ale też o przeszkodach utrudniających zrozumienie istoty działań społecznie odpowiedzialnych jako pierwsza mówiła Anetta Jaworska – Rutkowska, kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR Jeronimo Martins Polska S.A. Jej zdaniem, jest kilka elementów, które wskazują, że idea społecznej odpowiedzialności nie będzie dziełem przypadku, ale przemyślanym i immanentnym składnikiem funkcjonowania firmy.

Po pierwsze – wyliczała Anetta Jaworska – Rutkowska – autentyczny CSR zaczyna się „od wewnątrz" – społeczna odpowiedzialność powinna zaczynać się od wewnątrz przedsiębiorstwa, odpowiedzialnego zarządzania, odpowiedzialnej polityki pracowniczej, odpowiedzialnej współpracy z interesariuszami. Po drugie, jest przemyślany, czyli zaczyna się od szczegółowej analizy obszarów i wyznaczenia celów, które chce się osiągnąć. Po trzecie, angażuje wszystkich – począwszy od zarządu aż po zaangażowanie poszczególnych pracowników. Po czwarte, jest świadomy efektów – świadomie prowadzona polityka CSR wymaga monitorowania, analizy efektów, modernizacji. Po piąte, wyróżnia go konsekwencja i długofalowość działania. Po szóste, CSR powinien być na trwałe wpisany w długofalową strategię funkcjonowania firmy i model biznesowy.

Wyznaczywszy warunki brzegowe, Anetta Jaworska – Rutkowska zaprezentowała konkretne przykłady działań CSR podejmowanych przez Jeronimo Marins Polska S.A., będącej właścicielem największej sieci detalicznej w Polsce Biedronka i zatrudniającej ponad 55 tys. osób. Firmy współpracującej z ponad 500 polskimi partnerami handlowymi, w której sklepach 9 na 10 oferowanych produktów to produkty pochodzące z Polski.

Jednym z przykładów jest realizowany od 2005 r. program edukacyjny „Razem zadbajmy o zdrowie", dzięki któremu tylko w ub.r. zaproszenia na badania profilaktyczne trafiły do ponad 48 tys. pracowników. Inny przykład działań CSR to realizowana wspólnie z Danone, Lubellą i Instytutem Matki i Dziecka akcja Mleczny Start, której rezultatem jest sprzedaż (bez zysku, po kosztach wytworzenia i dystrybucji) blisko 160 mln pełnowartościowych posiłków.

Podczas panelu Anetta Jaworska – Rutkowska wymieniła też współpracę z Caritas w Polsce (blisko 800 tys. przekazanych paczek od 2006 r.) i wsparcie dla Mistrzostw Polski i Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej (udział około 4 tys. dzieci od 2010 r.). Jednak przedstawicielka Jeronimo Martins Polska S.A. poszła krok dalej, nakreślając całościowe rozumienie filozofii CSR.

W opinii Jaworskiej – Rutkowskiej, prawdziwie skuteczny CSR musi uwzględniać holistyczne podejście do człowieka w świecie. CSR jest czymś w rodzaju „savoir vivre", czyli wiedzy o tym, jak żyć, jak się poruszać i działać, aby współistnieć z innymi, w oparciu o podstawowy system wartości i wspólny dialog. Bez współistnienia z innymi, bez tego swoistego „savoir vivre" może dochodzić do szkodliwych dla wszystkich stron konfliktów interesów. Mówiąc inaczej, CSR prawdziwie skuteczny to taki, który jest realizowany przez człowieka i dla człowieka. Bez rozumienia tej podstawowej zasady, łatwo o popełnianie błędów w realizowaniu CSR.

Drugi aspekt, na który zwróciła Anetta Jaworska-Rutkowska to język, którym mówimy o CSR, nieco techniczny i korporacyjny, a przez to utrudniający powszechne zrozumienie społecznej części działalności firm. – Dlaczego mówimy o „CSR"? O „społecznej odpowiedzialności biznesu"? Może powinniśmy zacząć używać na przykład pojęcia „przyjazny biznes"? – zastanawiała się.

Agata Stremecka, Prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, czyli – jak sama podkreśliła – organizacji korzystającej ze wsparcia firm stwierdziła, że w państwach zachodnich świat biznesu lepiej rozumie zasady skutecznej realizacji CSR i korzyści jakie niesie społeczna odpowiedzialność. Dzięki temu firmy zachodnie wzmacniają swoją konkurencyjność i tworzą przyjazne otoczenie, które jest niezwykle ważne dla rozwoju biznesu. Ponadto jej zdaniem, nawet jeśli firmy chcą traktować CSR jako narzędzie marketingu, to nie ma w tym niczego złego, pod warunkiem, że będą realizować społeczne działania z poszanowaniem podstawowych zasad, czyli w sposób przemyślany.

Pełny tekst na stronie portalu RaportCSR.pl

 

a