sobota, listopad 27, 2021
Follow Us
piątek, 10 wrzesień 2010 19:10

Forum w Krynicy zakończone

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Forum w Krynicy zakończone Fot. Tomasz Brzozowski

Ostatni, trzeci dzień dzień 20. Forum Ekonomicznego w Krynicy upłynął pod znakiem kolejnych debat i dyskusji, m.in. o środkowoeuropejskim korytarzu transportowym, gospodarce odpadami czy bezpieczeństwie energetycznym.

{jumi [*4]}Omawiano m.in. koncepcję środkowoeuropejskiego korytarza transportowego CETC - Routes 65, zarządzanie gospodarką odpadami na podstawie doświadczeń Portugalii, praktykę działań polskich firm z zakresu CSR na przykładzie akcji „Mleczny Start". Podobnie jak w poprzednich dniach istotna część debat dotyczyła bezpieczeństwa energetycznego.

Środkowoeuropejski korytarz transportowy CETC - Routes 65 to inicjatywa mogąca znacząco wpłynąć na rozwój naszego regionu Europy. Chodzi o stworzenie sieci dróg od szwedzkiego Ystadt po chorwacką Rijekę (z ewentualną odnogą sięgającą Krety). Projekt ten potrzebuje jednak silnego wsparcia sześciu rządów krajów obejmujących CETC. Zdaniem występującego w dyskusji nad tym zagadnieniem Michaela Gschnitzlera, dyrektora austriackiej spółki Kapsch, wciąż daleka jest droga do porozumienia rządów wszystkich sześciu państw, przez które miałby przebiegać korytarz CETC, a następnie przekonania komisji Europejskiej do realizacji tak znacznej inwestycji. W opinii Gschnitzlera nie wiadomo też do tej pory, na jakich zasadach mógłby się włączyć do projektu prywatny biznes

O tym jak uporządkować w naszym kraju gospodarkę odpadami (w oparciu o praktyki Portugalii) dyskutowali uczestnicy debaty przeprowadzonej z inicjatywy Polsko-Portugalskiej Izby Handlowej. Portugalia, jako jeden z pierwszych krajów UE wprowadziła w życie nowy, udoskonalony system gospodarowania odpadami w oparciu o najnowsze dyrektywy unijne. Uwzględniają one w szczególności zasady PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego), tj. wspólnych przedsięwzięć partnerów publicznych (samorządów lokalnych) i firm prywatnych. Tym ostatnim gminy i miasta portugalskie zlecają zbieranie, transport i bezpieczną utylizację odpadów. Wg Ricardo Pinho, członka zarządu firmy Ekośrodowisko, w Portugalii tak znane z polskich doświadczeń zjawisko dzikich wysypisk śmieci bezpowrotnie odeszło w przeszłość.

W ostatnim dniu Forum w Krynicy omawiano także „Partnerstwo dla Zdrowia" – nowatorski na polskim rynku projektu współpracy międzysektorowej firm i instytucji naukowej. Jego partnerzy wspólnie podjęli walkę z rzeczywistym problemem społeczeństwa – ilościowym i jakościowym niedożywieniem najmłodszych, ale zamiast przekazywać wielkie sumy na udzielenie pomocy charytatywnej, wymyślili sposób na zmniejszenie problemu społecznego używając mechanizmów rynkowych. Swoje siły w Partnerstwie połączył biznes – Danone, Lubella (należąca do Grupy Maspex Wadowice) i Biedronka (należąca do Grupy Jeronimo Martins) oraz uznany w kraju ośrodek naukowy – Instytut Matki i Dziecka. Owocem pracy Partnerstwa dla Zdrowia jest kaszka Mleczny Start – pierwszy na polskim rynku produkt użyteczny społecznie, sprzedawany w sieci Biedronka. Jego cena dla konsumenta to 0,65 zł. W marcu 2010 r. już 43 tys. polskich dzieci rozpoczynało dzień jedząc tę kaszkę. O swoich doświadczeniach z uczestnictwa w inicjatywie Partnerstwa dla Zdrowia opowiadał prezes sieci Biedronka, Pedro Pereira da Silva. Nie było to jego jedyne publiczne wystąpienie podczas obrad tegorocznego Forum Ekonomicznego. W jednej z debat mówił o znaczeniu Unii Europejskiej dla rozwoju Polski i Portugalii: - widzę bardzo dużo podobieństw w obu naszych krajach. Unia zmieniła w nich wiele. Ostatni kryzys gospodarczy pokazał, że nie ma miejsca dla egoistycznych inicjatyw poszczególnych krajów. Musimy działać wspólnie, myśląc o zapewnieniu dobrej przyszłości naszym dzieciom i wnukom.

Kolejne debaty poświęcone były m.in. konieczności zdywersyfikowania źródeł energii na naszym kontynencie. Wynika to z faktu, że obecnie połowa surowców energetycznych jest importowana (w tym połowa importowanego gazu ziemnego przypada na Rosję), a w 2030 r. wielkość ta wzrośnie do 65 proc.

{jumi [*9]} 

 

a