środa, czerwiec 07, 2023
Follow Us

Nawrocki

niedziela, 23 czerwiec 2013 06:55

Stawki infrastrukturalne będą obniżone

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Andrzej Massel Andrzej Massel Fot. www.transport.gov.pl

Polityka państwa odnośnie stawek za dostęp do infrastruktury, przewozy intermodalne, potencjał tranzytowy Polski - to tylko niektóre z tematów, które poruszone podczas kolejnej edycji Forum Towarowych Operatów Kolejowych w Warszawie.

W tym roku w spotkaniu udział wziął udział minister transportu, Sławomir Nowak – poinformował rynek-kolejowy.pl.

- Polska należy do czołówki krajów Unii Europejskiej pod względem liberalizacji kolejowych przewozów towarowych. Liberalizacja wpisuje się w ideę modernizacji kraju i budowania wielkiego hubu transportowego – powiedział Nowak otwierając Forum.  Myślimy o całości systemu transportowego, w którym porty morskie są naszym oknem na świat. Dlatego w nowej perspektywie finansowania Unii Europejskiej będziemy pogłębiać tor morski w Szczecinie, modernizować kolejową magistralę węglową i Nadodrzankę, tak aby stworzyć spójny system transportowy – podkreślił minister. Jednocześnie odniósł się do problemów zgłaszanych przez przewoźników kolejowych. Jednym z nich są stawki dostępu do infrastruktury. - Realizowany w PKP PLK program restrukturyzacji ma do 2015 r. zmniejszyć koszty jej funkcjonowania o kilkaset mln zł rocznie, co w perspektywie kilku lat powinno przyczynić się nie tylko do ustabilizowania stawek dostępu do infrastruktury, ale także je obniżyć.

Problemem operatorów kolejowych są również liczne ograniczenia prędkości na sieci kolejowej, ale wynikają one z nadrabiania wieloletnich zaległości inwestycyjnych. Na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej PKP PLK będzie wydawać rocznie ok. 2,3 mld zł. Inwestycje takie jak program modernizacji przejazdów kolejowych oraz zabudowy rozjazdów powinny zagwarantować „szybkie zwycięstwa” w kolejnictwie. - Do 2015 r. zainwestujemy na polskich torach ok. 30 mld zł – dodał Nowak. Mówiąc o PKP Cargo szef resortu zaznaczył, że prywatyzacja tego przewoźnika będzie nie tylko impulsem rozwojowym dla spółki, ale ma szansę stać się jednym z naszych czarnych koni w UE jeśli chodzi o konkurencję na torach.   

Tematem wystąpienia wiceministra transportu Andrzeja Massela była polityka państwa wobec przewozów intermodalnych. Jedną z form wspierania transportu intermodalnego przez państwo są projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pomoc mogą otrzymać m.in. inwestycje w budowę i rozbudowę terminali kontenerowych oraz zakup i remont taboru do tego rodzaju przewozów. Inwestycje te są komplementarne z inwestycjami w infrastrukturę kolejową.

Forum Towarowych Operatorów Kolejowych to coroczne spotkanie branżowe, skupiające działających w naszym kraju przewoźników. W br. dwoma jego głównymi tematami były transport intermodalny i stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej. W kolejnych latach kolejowe przewozy towarowe w naszym kraju będą z pewnością uzależnione od bieżącej koniunktury gospodarczej, ale jako największa szansa dla rozwoju i zwiększania przewozów koleją wymieniany jest transport intermodalny. Zapowiadane są inwestycje w terminale i tabor. Kłopotem wciąż pozostają uregulowania prawne i niedostateczne uprzywilejowanie intermodalu w systemie transportowym państwa. Ten rodzaj transportu jest szansą, ale jako główne zagrożenie wskazywane są wysokość i sposób naliczania stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak podkreślają przewoźnicy, jest to jeden z głównych czynników mających wpływ na prowadzenie przez nich działalności. Według danych przekazywanych przez te podmioty, opłaty za dostęp do sieci kolejowej to nawet 30 proc. ponoszonych przez nich kosztów stałych. Bardzo często pojawiają się głosy, że ich poziom jest zbyt wysoki, a sposób ustalania – skomplikowany i niezrozumiały.

{jumi [*9]}

a